Dánská vláda má scénáře přechodu na 100% zásobování obnovitelnou energií

Dánská energetická agentura, kterou řídí ministerstvo energetiky a klimatu, zveřejnila v polovině května 2014 čtyři scénáře možného přechodu Dánska na úplné zásobování země obnovitelnými zdroji. Všechny scénáře jsou kalkulovány tak, aby Dánsko dosáhlo nezávislosti na fosilních palivech ve výrobě elektřiny a tepla do roku 2035, do roku 2050 se pak mají bez fosilních paliv obejít i doprava a průmysl.

Scénáře ukazují, že náhrada fosilních paliv je se současnými technologiemi možná, a porovnávají její ekonomickou náročnost s pokračováním současného energetického systému. Scénáře navazují na vládní koncepci rozvoje obnovitelných zdrojů z roku 2012.  Stojí za poznámku, že Dánsko nevyužívá jadernou energetiku a ve scénářích o jejím nasazení neuvažuje.

První scénář označovaný jako „větrný“ předpokládá významný posun v elektrifikaci dopravy, průmyslu a centrálního vytápění a počítá se spotřebou biomasy, která odpovídá domácím produkčním možnostem Dánska. Výrazným rysem scénáře je podstatný nárůst počtu a produkce větrných elektráren umístěných na moři.

Druhý scénář předpokládá oproti prvnímu o 80 % vyšší využití biomasy jako paliva. Biomasu navíc by ovšem Dánsko muselo dovážet. Ještě více by na dovozu závisel třetí scénář, který předpokládá prostou náhradu současných fosilních paliv biomasou. Čtvrtý scénář označovaný jako „vodíkový“ počítá s ještě vyšší výrobou větrných elektráren než „větrný“ scénář, přičemž část elektřiny by byla využita k výrobě vodíku jako skladovatelného paliva. Studie je doplněna pátým scénářem, který vychází z hypotetické situace, že aktuální politické cíle a závazky budou zanedbány a fosilní paliva budou nadále využívána.

Dánská energetická agentura z hodnocení scénářů usuzuje, že by vláda měla podporovat větrný scénář, který by zajistil maximální využití domácích zdrojů. O tom zda se dánská energetika bude přednostně orientovat na větrné elektrárny nebo zdroj spalující bude třeba rozhodnout krátce po roce 2020. Ve prospěch větrného scénáře hovoří i odhad cenových nákladů – realizace by vyšla o 7 % dráž než scénář pokračování ve využívání fosilních paliv. Ostatní scénáře jsou ovšem z ekonomického pohledu méně výhodné.

Zároveň se scénáři byly zveřejněny podkladové studie, které jsou zaměřeny na stabilitu elektroenergetické soustavy, změnu v sektoru dálkového vytápění, potenciál a udržitelnost pěstování biomasy a možnosti částečné náhrady zemního plynu bioplynem.

Shrnutí scénářů i podkladových studií najdete na adrese:

http://www.ens.dk/en/info/news-danish-energy-agency/energy-system-without-fossil-fuels-technically-possible

*****

(c) Karel Polanecký, Temelín.cz/ fotografie: http://thegreentimes.co.za