ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Energetická politika

Jaderná víra zachvátila poslance hospodářského výboru

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu  na samém počátku prázdnin 4. července schválil usnesení k problematice nových jaderných reaktorů v tuzemsku, které je dobrou ukázkou nekritické víry ve spasení české energetiky cestou štěpení atomů.

Návrh připravil poslanec František Laudát z TOP09, do debaty se zapojila kromě poslanců také předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, náměstek ministra průmyslu a obchodu Jiří Koliba, náměstek ministra financí Ondřej Landa či Pavel Cyrani, člen představenstva ČEZu. Zápis z jednání či zvukový záznam najdete zde.

Podívejme se nyní na text usnesení podrobněji.

USNESENÍ hospodářského výboru z 55. schůze ze dne 4. července 2017
k řešení jaderné energetiky v České republice (dostavba JE Dukovany a JE Temelín)

Už jen jeho samotný název - dává vám slovo "dostavba" v případě úplně nových reaktorů v Dukovanech smysl? Sémanticky to slovo znamená dokončení nějaké stavby a to tu plánováno není. Není to dokonce v pořádku ani u Temelína, kde sice původní sovětský projekt počítal se čtyřmi reaktory, ale do té podoby by to dnes už opravdu nikdo dostavovat nechtěl. na obou lokalitách má jít o nové jaderné zdroje. To slovo má ulehčit snadnějšímu přijetí takové stavby lidmi a je úspěchem public relations, že se ho podařilo dostat do běžného vyjadřování novinářů, politiků i ostatních. A teď i do usnesení poslaneckého výboru. I když je to hloupost.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
I. konstatuje, že bez výstavby nových zdrojů jaderné energie nebude Česká republika schopna pokrýt svoji budoucí spotřebu elektrické energie bez závislosti na cizích zemích.

S onou závislostí je to přesně naopak, ta totiž s vyšším podílem jaderné energetiky ve skutečnosti kvůli jadernému palivu narůstá. Dovozní závislost v palivech a energiích podle státní energetické koncepce s rozvojem jádra na 50 % mixu stoupne na 71 %. V případě transformace energetiky podle Chytré energie bez jádra může být 58-62 %.

 

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
II. Žádá vládu České republiky, aby neprodleně a intenzívně začala připravovat výstavbu nových jaderných bloků v elektrárnách Dukovany a Temelín v souladu se schválenou energetickou politikou ČR a aby schválila závazný harmonogram všech základních kroků.
Termín: průběžně

To vláda činí i tak a jednoznačně upřednostňuje jadernou energetiku před jinými oblastmi energetiky. Slyšeli jste snad, že by tu vedle vládního výboru pro jadernou energetiku v čele s vládním zmocněncem pracoval  výbor pro obnovitelné zdroje nebo pro energetickou efektivitu? A že by to bylo potřeba, v úsporách jsme dosti ve skluzu proti tomu, co jsme se sami zavázali dosáhnout.

 

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
III. Žádá vládu České republiky, aby k urychlení přípravy výstavby nových energetických zdrojů připravila nový zákon o stavebním řádu a územním řízení (případně speciální zákon), který usnadní proces veřejnoprávního projednání staveb.
Kontrolní termín: 09/2018

Neuvěřitelné, že k takové výzvě došlo jen několik týdnů poté, co byla přijata novela stavebního zákona, která proces povolování nových jaderných elektráren na úkor veřejnosti urychlila až o pět let (jak prozradil generální ředitel ČEZ Daniel Beneš Hospodářským novinám 8. srpna) a předčila tak očekávání premiára Bohuslava Sobotky, který mluvil o urychlení o tři roky (ČTK, 6. 3. 2017), představy ministra průmyslu i lobbistů z Energetického Třebíčska. Proč tedy volání dokonce po speciálním zákoně? Je snad jaderná elektrárna natolik výjmečnou stavbou, že by ji z politické vůle měl povolit rovnou Parlament a vynechat patřičné úřady s jejich "nesmyslnými" požadavky na bezpečnost, technické normy či ochranu životního prostředí a zdraví lidí?

 

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
IV. Žádá vládu České republiky, aby rozhodla o finančním a organizačním modelu výstavby nových jaderných bloků, který bude garantovat ekonomickou proveditelnost výstavby a provozu nových jaderných zdrojů.
Kontrolní termín: 03/2018

Model výstavby, který bude garantovat ekonomickou proveditelnost nejen výstavby, ale i provozu nových bloků, znamená závazek na výraznou přímou státní dotaci anebo přirážku k ceně elektřiny na desítky let. A to nemluvíme o výrazném prodražování, ke kterému během stavby dochází prakticky u všech dnes stavěných reaktorů v tržním prostředí. Zmiňme, že naposledy tak američtí investoři zastavili stavbu dvou nových reaktorů AP1000 v elektrárně Summer poté, co ve stavbě utopili peníze, za které by si USA mohly pořídit další nejmodernější letadlovou loď Gerald Ford. Zvláštní, že po takové nové ekonomické zátěži, která může lehce překonat podporu obnovitelných zdrojů,  volají zrovna poslanci výboru hospodářského.

 

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
V. Žádá vládu České republiky, aby ve spolupráci se společností ČEZ, a.s. a vysokými školami vytvořila podmínky pro výchovu nových odborníků v oboru jaderné energetiky, kteří personálně zajistí provoz stávajících a nových zdrojů.
Kontrolní termín: 09/2018

Má vláda takto pomáhat studentům jednoho konkrétního specifického průmyslového oboru? Nepřijdou příště horníci, hutníci či třeba tuneláři? Nebylo by na místě spíše podporovat vzdělání obecně a to počínaje od výchovy nových učitelů?

 

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
VI. Žádá Ministerstvo dopravy, aby ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu neprodleně zajistilo zpracování projektů přestavby stávající a výstavby nové technické infrastruktury (zejména dopravní), (včetně etapizace), která umožní realizaci výše uvedených nových energetických zdrojů.
Termín: 12/2018

VII. Žádá vládu České republiky, aby výstavbu potřebné technické infrastruktury začala realizovat neprodleně.
Termín: průběžně

Reálně má jít o desítky dopravních staveb, včetně vodní cesty, protože tlakové nádoby a parogenerátory by měly podle představ plánovačů ČEZu dojet po vodě z Hamburku do Kolína. Ale ani cena všech těchto dopravních staveb se do ceny nových reaktorů nepromítne a rovnou ji zaplatíme z daní.

 

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
VIII. Žádá Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby pravidelně pololetně informovalo hospodářský výbor o plnění tohoto usnesení.
Termín: 03/2018

Bude dobré uchovat pro potomky, na něž v případě realizace stavby v plné tíži dopadnou důsledky, komu mohou také "poděkovat". Jednomyslně jej schválili tito poslanci (žádná žena!) hospodářského výboru, aniž se kdokoliv zdržel či byl proti. Tedy:
ANO - Pavel Čihák, Pavel Šrámek, Martin Kolovratník, Roman Kubíček, Stanislav Pfléger
ČSSD - Jaroslav Foldyna, Vlastimil Gabrhel, Milan Urban
KDU-ČSL - Jaroslav Klaška
KSČM - Václav Snopek, Karel Šidlo
TOP09-S - František Laudát

*****

(c) Edvard Sequens, Calla // foto: archiv Calla


Vytisknout  

Související články

O nás

Temelín.cz přináší nezávislé informace o jaderné energetice u nás i ve světě, jaké v běžných médiích nezískáte. Fakta o dnešních i plánovaných reaktorech, těžbě uranu a jaderných odpadech i o naší domnělé závislosti na elektřině z atomu a možnostech řešení.

Hnutí Duha logo Calla logo

 

Zásady ochrany osobních údajů
Nastavení cookies