Jednosměrný ruský tunel

Dukovany II je největším ekonomickým projektem v České republice za posledních 30 let, který nese ohromná ekonomická a bezpečnostní rizika. Je připravován uspěchaně, bez jednoznačně vyjasněné strategie (obchodní model, financování, způsob zajištění bezpečnostních zájmů ČR), bez dostatečné odborné diskuse, a zejména bez konsenzu napříč politickou reprezentací, a to během probíhající bezprecedentní koronavirové krize, která bude mít obrovské, nejen ekonomické dopady.

Takto uspěchaně a nekoordinovaně nelze projekt, který český stát zaváže na desítky let dopředu, úspěšně dokončit. Přečtěte si analýzu "Jednosměrný ruský tunel: možné svěření stavby nových jaderných zdrojů Rusku jako největší hrozba pro suverenitu státu v polistopadové historii České republiky", kterou představilo Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty.

Vláda se chystá do tendru pustit zjevně rizikové uchazeče, tj. uchazeče z Ruska a Číny, a to přes jednoznačné varování bezpečnostních složek ČR, podle kterého je jediným způsobem skutečného zajištění bezpečného tendru vůbec rizikové uchazeče neoslovovat. Paradoxem je, že nejde o skutečný spor mezi ekonomickými a bezpečnostními zájmy. Jde o potenciálně velmi  ekonomicky nevýhodný  a  současně  bezpečnostně  rizikový  projekt.  Pokud  bude  stavba  úmyslně prodlužována stavitelem, bude ohrožena bezpečnost ČR kvůli možnosti strategického vydírání ze strany státu stavitele. Rusko může kdykoliv pozastavit či prodlužovat stavbu, dokud mu česká vláda v něčem neustoupí. Tak by se stavba výrazně prodražila a výsledné zdržení stavby může vést nakonec i k nedostatku elektřiny kvůli úmyslnému prodlužování stavby za datum, kdy budou vypínány dnes ještě existující zdroje. Takovou závislost na vůli Ruské federace vidíme například na maďarské elektrárně Paks 2.

Hrozí  tak,  že  projekt  bude  obrovským  ruským  tunelem,  který  zaplatí  český  daňový  poplatník.  Kvůli ukvapeným  a  netransparentním  krokům  české  vlády  hrozí,  že  vznikne  smyčka  závislosti  České republiky na Ruské federaci, ze které bude s každým rokem tím těžší se vyvázat, čím více miliard se v projektu utratí.

Na závažnost této hrozby nebude mít žádný vliv, pokud se některý z rizikových uchazečů tendru zúčastní jako člen konsorcia s firmami z nerizikových zemí, jelikož takový rizikový člen konsorcia bude mít faktickou možnost jednotlivé kroky blokovat a výrazně ovlivňovat. Ostatní členové konsorcia nebudou moci zabránit blokování projektu, které bude rizikový subjekt pod nějakou záminkou provádět.

Je evidentní, že se vláda snaží proces co nejvíce urychlit tak, aby stihla vyhlásit tendr do konce roku 2020 a následně vybrat uchazeče o stavbu do konce mandátu prezidenta Zemana a jeho okolí. Politické zájmy Rusku sloužícího prezidenta republiky zde jednoznačně vítězí jak nad bezpečností českého státu, tak nad energetickou bezpečností ČR.

Stáhněte si: "Jednosměrný ruský tunel: možné svěření stavby nových jaderných zdrojů Rusku jako největší hrozba pro suverenitu státu v polistopadové historii České republiky", Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty, listopad 2020

****

Edvard Sequens, Temelín.cz // obrázek: Evrospké hodnoty