ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Energetická politika

Jihočeské matky a Calla požadují přezkoumání souhlasného stanoviska k Temelínu

Sdružení Jihočeské matky a Calla  podaly na Ministerstvo životního prostředí žádosti o přezkum souhlasného stanoviska „Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín“, protože hodnocení vlivů na životní prostředí proběhlo v rozporu se zákonem.  V průběhu procesu nebyly posouzeny všechny dopady projektu v rozsahu, jak jej ukládá zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

ČEZ v předložené dokumentaci nesplnil, či jen částečně celou řadu podmínek, které mu v tzv. zjišťovacím řízení stanovilo Ministerstvo životního prostředí. Úřad v takovém případě měl podle zákona trvat na tom, aby ČEZ dokumentaci přepracoval.  V jiných podobných případech je to obvyklé.  Například u dalšího kontroverzního záměru Plavební stupeň Děčín, kde zpracovatelem posudku je stejný Tomáš Bajer jako u záměru Nového jaderného zdroje v Temelíně. Mezi důvody vrácení dokumentace investorovi je právě nedodržení závěrů zjišťovacího řízení.

Zpracovatelem dokumentace i posléze samým ministerstvem byly ignorovány zejména tyto původní požadavky ministerstva na rozsah hodnocení:
-    uvést konkrétní technický a technologický popis všech uvažovaných typů reaktorů a zhodnotit vliv dopadů jednotlivých uvažovaných typů reaktorů na životní prostředí a veřejné zdraví;
-    zhodnotit schopnost zařízení odolat různým potenciálním vnějším ohrožením (pád zejména dopravních letadel, teroristický útok apod.);
-    popsat celý projektový cyklus jaderné elektrárny, s důrazem na likvidaci zařízení;
-    předložit způsob bezpečné likvidace vyhořelého jaderného paliva včetně doložení místa pro výstavbu hlubinného úložiště;
-    vyhodnotit se záměrem přímo související stavby jako nová přenosová vedení, rozšíření dopravních tras v souvislosti s dopravou nadměrných komponent, sklad vyhořelého paliva či horkovodní přivaděč pro potřeby města České Budějovice.

Občanská sdružení Calla a Jihočeské matky se zúčastnila celého procesu a podala v něm svá vyjádření, ve kterých tento stav kritizovala a namítala i řadu dalších důvodů, pro které by měl proces skončit vydáním nesouhlasného stanoviska.  Ministerstvo pod současným vedením Tomáše Chalupy však přes všechny závažné nedostatky tento stav akceptovalo a proces pozitivně ukončilo ve prospěch ČEZ. Obě sdružení proto zváží i žalobu, pokud bude v budoucnu na základě tohoto hodnocení vydán souhlas s umístěním nových reaktorů.

Monika Machová Wittingerová z Jihočeských matek řekla: „Naší snahou je, aby proces EIA nebyl formální. To se ale v tomto případě bohužel stalo. Bez znalostí konkrétního reaktoru, způsobu likvidace elektrárny a nakládání s odpadem však nelze vliv nových bloků seriózně posoudit. Celý proces pak spíše připomíná věštění z křišťálové koule.“

*****

(c) Edvard Sequens, Calla a Monika Wittingerová Machová, Jihočeské matky // foto a obr.: archiv Calla


Vytisknout  

Související články

O nás

Temelín.cz přináší nezávislé informace o jaderné energetice u nás i ve světě, jaké v běžných médiích nezískáte. Fakta o dnešních i plánovaných reaktorech, těžbě uranu a jaderných odpadech i o naší domnělé závislosti na elektřině z atomu a možnostech řešení.

Hnutí Duha logo Calla logo

 

Zásady ochrany osobních údajů
Nastavení cookies