ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Energetická politika

Německo: Šlesvicko-Holštýnsko je již dnes 100% obnovitelné

Energetická transformace spolkové země Šlesvicko – Holštýnsko je daří velmi dobře. Nejsevernější německá spolková země bude v tomto roce početně pokrývat celou svou spotřebu elektrické energie pouze ze slunce, větru a jiných obnovitelných zdrojů a zůstává tak mezi ostatními spolkovými zeměmi na vedoucí pozici německé energetické revoluce.

„Pokud bude nadcházející zima alespoň průměrná, můžeme se zařízeními, instalovanými v roce 2014, dosáhnout 100% hranice. Tak se alespoň matematicky dostaneme na absolutní zásobování pouze obnovitelnými zdroji energie,“ řekl šlesvicko - holštýnský ministr životního prostředí Robert Habeck 21.května v Kielu.

V letošním roce se bude instalovat více než 1,1 gigawattu nového výkonu větrných elektráren, a to především na plochách k tomu vybraných na konci roku 2012. V roce 2013 se pohyboval podíl obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě elektřiny podle propočtů Spolkového spolku pro energetiku a vodohospodářství kolem 90 %.

Spolková země Šlesvicko – Holštýnsko bude se svou strategií energetické transformace pokračovat i v budoucnu: na základě analýzy potenciálu OZE ve spolkové zemi, kterou nechal vypracovat ministr Habeck, počítá ministr s tím, že Šlesvicko – Holštýnsko zvýší v následujících deseti letech podíl obnovitelných zdrojů energie na hrubé výrobě elektřiny na minimálně 300 %. „Tím bychom jako vedoucí spolková země ve větrné energii pokryli 8 % spotřeby elektřiny v Německu. Šlesvicko – Holštýnsko tak využije naplno svůj geografický a hospodářský potenciál, aby posunulo energetickou transformaci a tím ochranu klimatu v celém Německu kupředu,“ dodal Habeck.

Na základě analýzy potenciálu spočítalo ministerstvo svá očekávání růstu OZE. Ministerstvo tak počítá do roku 2025 s instalovaným výkonem OZE ve výši 16,3 až 16,6 gigawatt. Největší přírůstek se očekává u větru na zemi. Ministerstvo počítá, že do roku 2025 by instalovaný výkon tamních větrných elektráren mohl dosáhnout 10,5 GW – to je třikrát více než v roce 2012. Těžiště výstavby nových onshore – elektráren se očekává v následujících pěti letech. „Jako země mezi moři máme velmi vhodné lokality pro stavbu větrných elektráren. To je velký kapitál naší země,“ dodal Habeck. Objem výroby solární energie by se měla ve srovnání s rokem 2012 zdvojnásobit na 2,5 až 2,9 GW. Výroba elektřiny z biomasy se bude naproti tomu zvyšovat jen mírně. „Zde se musíme více zaměřit na flexibilizaci. Bioplynové stanice by měly dodávat elektřinu v případě, že nebude svítit slunce a nebude foukat vítr.“ Větrné parky na moři mají do roku 2025 zvýšit svůj instalovaný výkon na cca. 2,6 GW.

Studie a z ní vycházející očekávání rozvoje OZE budou také podkladem pro Spolkovou agenturu pro další plánování výstavby rozvodné sítě. „Data ukazují, že plánování je na dobré cestě,“ dodal Habeck.

Se stavbou elektrických vedení mezí akumulačními elektrárnami ve Skandinávii a místy spotřeby na jihu Německa se tak stává Šlesvicko – Holštýnsko významnou energetickou „točnou“ v severní Evropě. Dalším mezníkem bude integrovat v tomto významném energetickém uzlu do systému větší flexibilitu pomocí dynamického managementu zátěže nebo stavbou zařízení na využití elektřiny pro teplo. „To jsou velké výzvy pro další fázi energetické revoluce,“ dodal Habeck.

Výzkum potenciálu a prognózu rozvoje výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie ve spolkové zemi Šlesvicko – Holštýnsko najdete na webových stránkách této spolkové země na: www.schleswig-holstein.de/Energie/DE/Energie_node.html .

Originál článku:

http://www.windkraft-journal.de/2014/05/21/energiewendestandort-schleswig-holstein-versorgt-sich-heute-schon-zu-100-erneuerbar

*****

(c) Překlad Gabriela Reitinger, Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí / fotografie: archiv Calla


Vytisknout  

Související články

O nás

Temelín.cz přináší nezávislé informace o jaderné energetice u nás i ve světě, jaké v běžných médiích nezískáte. Fakta o dnešních i plánovaných reaktorech, těžbě uranu a jaderných odpadech i o naší domnělé závislosti na elektřině z atomu a možnostech řešení.

Hnutí Duha logo Calla logo

 

Zásady ochrany osobních údajů
Nastavení cookies