Nová zpráva o stavu jaderného průmyslu – růstu obnovitelných zdrojů nestačí

Pravidelnou každoroční zprávu o stavu jaderné energetiky ve světě publikovali 12. září v Paříži energetičtí konzultanti Mycle Schneider a Antony Froggatt. V tomto článku přinášíme stručné shrnutí hlavních výsledků. Během příštích týdnů přiblížíme čtenářům vybrané pasáže podrobněji.

Mezi hlavní zjištění aktuální zprávy byly zahrnuty následující body:

•    V roce 2016 bylo spuštěno deset nových jaderných reaktorů (pět v Číně a po jednom v Rusku, Pákistánu, Indii, Jižní Koreji a Spojených státech), dva (po jednom v Rusku a ve Spojených státech) byly trvale uzavřeny. V první polovině roku 2017 byly spuštěny dva reaktory (po jednom v Číně a v Pákistánu) a dva byly definitivně uzavřeny (po jednom v Jižní Koreji a ve Švédsku).

•    Počet provozovaných reaktorů meziročně stoupl o jeden na 403, což je ovšem o 35 méně než v roce 2002, kdy dosáhl maxima (podobně instalovaný výkon provozovaných jaderných elektráren klesl z maxima – 367 GW v roce 2010 – na 351 GW). Meziročně ovšem oba ukazatele vzrostly (o jeden reaktor a 3 GW instalovaného výkonu).

•    V roce 2016 byla celosvětově zahájena výstavba tří jaderných reaktorů – dvou v Číně a jednoho v Pákistánu.

•    Aktuálně je ve výstavbě 53 reaktorů (z toho 20 v Číně), o pět méně než před rokem. Minimálně dvě třetiny rozestavěných reaktorů mají zpoždění oproti harmonogramu výstavby. V osmi ze třinácti zemí, které reaktory stavějí, jsou ve skluzu všechny projekty. Tři reaktory jsou na seznamu rozestavěných déle než třicet let (z toho dva bloky ve slovenských Mochovcích).

•    Čtyřicet reaktorů je vedeno kategorii dlouhodobě odstavených, což znamená, že v posledních 18 měsících nebyly v provozu, ale jejich provozovatelé s nimi do budoucna počítají.

•    Za předpokladu, že všechny současné reaktory ukončí provoz podle aktuálně platných povolení a zároveň rozestavěné projekty budou spuštěny v termínu, poklesne počet reaktorů o 11 do roku 2020 ve srovnání s koncem roku 2016.

•    Podíl jaderné energetiky na globální výrobě elektřiny zůstává pátý rok v řadě stabilní, na úrovni 11 %.

•    Významnou událostí uplynulých měsíců byl bankrot společnosti Westinghouse a následné ukončení výstavby dvou bloků JE Summer ve Spojených státech.

•    Společnosti Areva, která je globálně jedním z nejvýznamnějších jaderných podniků, se nepodařilo ani přes úsilí francouzské vlády vyřešit ekonomické potíže. Kumulativní ztráta společnosti za posledních šest let dosáhla 12,3 miliard dolarů. Akcie firmy byly staženy z burzy. Převzetí reaktorové divize Arevy elektrárenskou společností EDF schválila Evropská komise, ale dosud neproběhlo zejména z důvodu nejasné budoucnosti projektu ve francouzském Flamanville.

•    Tři ze čtyř nejsilnějších světových ekonomik – Čína, Japonsko a Německo – vyrábějí větší množství elektřiny z nových obnovitelných zdrojů (bez započítání produkce vodních elektráren) než z jádra. Totéž platí i o Brazílii, Mexiku, Španělsku, Velké Británii, Holandsku nebo Indii.

•    Ve srovnání s rokem 1997, kdy byl podepsán Kjótský protokol, bylo v roce 2016 vyrobeno ve větrných elektrárnách o 948 TWh více elektřiny, produkce solárních elektráren narostla o 332 TWh. Obě odvětví tak předčila jadernou energetiku, která zvedla výrobu o 212 TWh.     

Kompletní zpráva je dostupná ke stažení na adrese:
https://www.worldnuclearreport.org/IMG/pdf/20170912wnisr2017-en-lr.pdf

*****

(c) Karel Polanecký, Temelín.cz //