Nuclear Energy Conference 2023: Krásný nový atomový svět?

16. května 2023, Redoutensälen v Linci

 Už zase atomová lobby a jí poslušné vlády slibují něco velkého. Tentokrát chtějí „pomoci“ v boji proti přehřátí Země a prezentují proto s obrovskou reklamou malý modulární reaktor, krátce SMR, jako svůj nejmladší výhonek. Když si ale na něj posvítíme, zjistíme, že je již více než 70 let jen ve stádiu hrbolku - a přesto nikdy nevyrostl: intenzivně zkoumána od 50. let žádná z více než 130 různých koncepcí SMR po celém světě nedospěla do sériové vyzrálosti.

Konference NEC 2023, již 10. Nuclear Energy Conference od roku 2014, má odhalit z různých perspektiv odpovědi na otázky jako: mohou takové „scvrklé“ jaderné elektrárny dosáhnout sériové vyzrálosti a zachránit klima ? Nebo není tento „Krásný nový atomový svět“ mnohem více zástěrkou pro atomovou lobby, aby vyloudila skrze jaderně zamořené nařízení o taxonomii státní jakož i soukromé finanční prostředky? A kdo tady tahá za nitky obzvlášť intenzivně - ve snaze odvrátit zánik jaderného průmyslu? 

Program, registrace a další informace ke konferenci.