ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Energetická politika

Občané mají šanci ovlivnit budoucnost energetiky. Nadlouho patrně poslední

Každý člověk se zájmem o své zdraví, peněženku, přírodu, životní prostředí a budoucnost České republiky může do 13. prosince vyjádřit svůj názor na státní energetickou koncepci. Ekologické organizace proto připravily portál www.energetickakoncepce.cz, z něhož mohou lidé poslat své připomínky a vyjádření. Je určen všem, kteří chtějí moderní ekonomiku založenou na energetické efektivitě a čisté obnovitelné energii a nechtějí platit vysoké účty za energii, bourat severočeské vesnice kvůli těžbě uhlí, ohrožovat klima a stavět nové jaderné reaktory či obří spalovny podle návrhu ministerstva průmyslu.

Další příležitostí diskutovat možnosti zajištění našich energetických potřeb je veřejné projednání návrhu koncepce pořádané ministerstvem průmyslu ve čtvrtek 21. listopadu od 15 hodin v hotelu Ambassador v Praze.

Sdružení Centrum pro dopravu a energetiku a Calla pak připravily veřejnou debatu pod názvem „Quo vadis, státní energetická koncepce?“ ve čtvrtek 5. prosince od 16 hodin v Domě techniků na Novotného lávce v Praze, při níž vystoupí i ekonomičtí a energetičtí analytici (pozvánka).

Ekologické organizace předložené koncepci ministerstva průmyslu vytýkají zejména to, že:
•    nepracuje dostatečně s potenciálem energetické efektivity a zachovává tak zbytečně vysokou spotřebu energetických zdrojů,
•    nerespektuje potřebu výrazného snížení emisí skleníkových plynů kvůli riziku globální změny klimatu,
•    nezaručuje, že zůstanou zachovány územní ekologické limity těžby hnědého uhlí, která chrání před vyhnáním z domova tisíce obyvatel Horního Jiřetína, Černic a další severočeských měst a obcí,
•    staví překážky pro využití možností čistých obnovitelných zdrojů energie,
•    předpokládá masivní finanční podporu kontroverzních projektů, jako jsou nové jaderné reaktory nebo spalovny nevytříděného komunálního odpadu.

Ekologické organizace požadují, aby  aktualizace státní energetické koncepce byla vrácena k přepracování. Ministerstvo průmyslu totiž opakovaně nerespektuje zákonný požadavek na důkladné posouzení více variant a nesplnilo ani v dalších bodech požadavky ministerstva životního prostředí.

Edvard Sequens ze sdružení Calla řekl: „Je ministerská koncepce v souladu s evropskými strategiemi snižování emisí skleníkových plynů, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů a maximalizace energetické efektivity, anebo kráčí v evropském protisměru? Jak si v následujících třiceti letech můžeme poradit se spotřebou energetických zdrojů,  znečištěním ovzduší, dovozem paliv či centralizací energetiky? O tom všem by se nyní měla vést co nejširší veřejná debata.“

Karel Polanecký z Hnutí DUHA řekl:
„Průzkum veřejného mínění ukazuje, že většina veřejnosti preferuje energetickou koncepci postavenou na energetické efektivnosti a rozvoji obnovitelných zdrojů [4]. Nyní máme všichni výbornou šanci seznámit se svým pohledem úředníky ministerstva průmyslu, kteří pádlují v protisměru s domácím veřejným míněním i Evropou. Čím více lidí ji využije, tím lépe.“

Jan Rovenský z Greenpeace uvedl:
„Možná vás nezajímá, jaké účty za elektřinu budete platit další čtvrtstoletí. Možná je vám jedno, když bude stát i vaším jménem podporovat byznys uhlobaronů proti obyčejným lidem, jejichž domovy v severních Čechách jsou ohrožené zbouráním kvůli těžbě uhlí. Možná chcete, aby Česká republika dál vyvážela do zahraničí víc elektřiny, než spotřebují všechny tuzemské domácnosti dohromady. V tom případě je všechno v pořádku, úředníci ministerstva průmyslu to zařídí za vás. V opačném případě jim ale neváhejte své výhrady napsat, nebo jim je ještě lépe přijďte říct ve čtvrtek osobně. Další podobnou příležitost mít pravděpodobně v nejbližších letech nebudete.“

Jan Nezhyba z Arniky dodal:
„Ministerští úředníci pro nás plánují každoroční dávku statisíců tun nebezpečných odpadů s obsahem dioxinů a těžkých kovů. Jejich prospalovnářská koncepce podváže recyklaci a nechá doslova prolétnout miliardy toxickým komínem. Web určený veřejnosti k připomínkám i veřejné projednání koncepce jsou neopakovatelnou příležitostí, kdy mohou lidé politikům a úředníkům říct, že takhle si moderní energetiku a odpadové hospodářství nepředstavují.“

*****

(c) Edvard Sequens - Calla, Jan Šrytr - Frank Bold, Karel Polanecký - Hnutí DUHA, Jan Rovenský - Greenpeace, Klára Sutlovičová - Centrum pro dopravu a energetiku, Daniel Vondrouš - Zelený kruh,  Monika Machová Wittingerová - Jihočeské matky, Jan Nezhyba - Sdružení Arnika // foto: archiv Calla


Vytisknout  

Související články

O nás

Temelín.cz přináší nezávislé informace o jaderné energetice u nás i ve světě, jaké v běžných médiích nezískáte. Fakta o dnešních i plánovaných reaktorech, těžbě uranu a jaderných odpadech i o naší domnělé závislosti na elektřině z atomu a možnostech řešení.

Hnutí Duha logo Calla logo

 

Zásady ochrany osobních údajů
Nastavení cookies