Riziko pro jaderný tendr - zkušenosti jeho účastníků jsou problematické nebo nedostatečné

Účastníci tendru, na jehož základě hodlá Česká republika a ČEZ investovat stovky miliard korun do výstavby jednoho až čtyř nových jaderných bloků, rozhodně nejsou v optimální kondici. Experti, kteří EDF, KHNP a Westinghouse dlouhodobě sledují v jejich domovských zemích soudí, že firmy dosud nevyřešily zásadní problémy, které zkomplikovaly jejich nedávné projekty.

Společnost Westinghouse, která je formálně stále účastníkem tendru, má jako jediná k dispozici plnohodnotné referenční projekty reaktoru AP1000. Zejména ve Spojených státech však došlo k razantnímu nárůstu nákladů na výstavbu, který vedl k bankrotu firmy. Francouzská státní společnost EDF nabízí v České republice reaktor EPR1200, který zatím nebyl nikde na světě postaven. Zkušenosti s výstavbou větších reaktorů EPR ve Velké Británii, ve Finsku či v domovské Francii rovněž ukazují na významné prodražení a zpoždění projektů. Prvním svého druhu by byl také reaktor APR1000 nabízený korejskou společností KHNP, která navíc nemá žádnou zkušenost s výstavbou v Evropě ani ve Spojených státech.  

Příspěvky expertů byly předneseny na dnešní Nuclear Energy Conference 2024 „Rizika české jaderné zakázky století“, kterou pořádaly Hnutí DUHA, Calla a Jihočeské matky. Prezentace a videozáznam vystoupení spíkrů budou v následujících dnech dostupné na internetových stránkách konference.


Z příspěvků přednášejících vybíráme:

Tim Judson, ředitel Nuclear Information and Resource Service dnes řekl: „Země plánující výstavbu jaderných reaktorů by měly být velmi opatrné při jednání se společností Westinghouse o reaktoru AP1000. Westinghouse se netají tím, že nemůže převzít odpovědnost za zvyšování nákladů a zpoždění výstavby. Společnosti Westinghouse se nepodařilo vytvořit spolehlivý dodavatelský řetězec pro výrobu klíčových součástí a konstrukčních celků. Závislost na lokálních výrobcích, kteří nemají s reaktorem AP1000 zkušenosti, může vést k podobným výsledkům jako ve Spojených státech, kde byla výstavba dvou reaktorů ukončena a dva další byly postaveny za cenu o 21 miliard dolarů vyšší, než bylo původně odsouhlaseno.“

Yves Marignac, energetický konzultant Institut négaWatt uvedl: „Francouzský jaderný průmysl připravuje řadu nových projektů ve Francii i v zahraničí, přestože čelí nebývale vážným technickým i finančním problémům. To se týká i reaktorů EPR1200, které EDF nabízí České republice, třebaže zatím nebyly vyzkoušeny. Vzhledem k současným zkušenostem se domnívám, že EDF nedokáže garantovat kvalitu dodávek, časový plán ani náklady na výstavbu.“

Jeong Yoon Lee, prezident Nuclear Safety and Future doplnil: „APR1000 není vyzkoušený typ reaktoru, který by splňoval evropské bezpečnostní požadavky. Půjde o odlišný projekt ve srovnání se vším, na čem se firma dosud podílela. KHNP se tak patrně setká s řadou pokusů a omylů a projekt v České republice pro ni bude velkou výzvou. Není jisté, že firma dokáže potíže překonat.“

****

(c) Tisková zpráva organizací Hnutí DUHA, Calla a Jihočeských matek