ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Energetická politika

Rusnokova vláda: namísto obnovitelných zdrojů zaplatíme uhlí a spalování odpadků

Česká republika může brzy ztratit jeden z klíčových nástrojů podporující potřebnou proměnu české energetiky směrem k čistější, soběstačnější a energeticky bezpečnější podobě.  Ministři na mimořádném zasedání vlády přijali novelu nedávno přijatého zákona o podporovaných zdrojích energie. Ta ukončuje podporu výroby elektřiny z nových malých vodních, větrných nebo střešních slunečních elektráren, bioplynových stanic i podporu biometanu od roku 2014 (u projektů, které do té doby získají stavební povolení či autorizaci až od roku 2015). Naopak spotřebitelé elektřiny budou nadále platit uhelné elektrárny v případě společné výroby elektřiny a tepla a podporovat spalování komunálních odpadů.

Domácí čisté energetické zdroje posilují nezávislost na dovozu paliv ze zahraničí. Jde o decentralizované zdroje s výkonem od jednotek wattů po desítky megawattů, které postupně snižují roli velkých uhelných nebo atomových elektráren. Proměňuje se tak celý trh s elektrickou energií, který přestává být ovládán jen několika společnostmi. Přijetím návrhu MPO však závislost spotřebitelů na dominantních výrobcích elektřiny bude narůstat.

Podle odborných propočtů může Česko obnovitelnými zdroji pokrýt téměř dvě třetiny současné domácí spotřeby a stát se tak méně závislým na dováženém plynu, uranu a ropě. Pominout nelze výrazně pozitivní dopady na životní prostředí. Zvýhodněná cena elektřiny z obnovitelných zdrojů jen zčásti napravuje situaci, kdy škody ze spalování fosilních paliv nejsou do ceny elektřiny zahrnuty.  Jadernému průmyslu zase stát garantuje zaplacení škod po případné jaderné havárii a tím i menší pojištění.

Pokud vláda záměr schválí, půjde o krok v ostrém rozporu s evropským energetickým kurzem. Jeho důsledkem bude mj. nesplnění závazného českého podílu obnovitelných zdrojů energie ve výši 13,5 % konečné spotřeby dané evropskou legislativou.

Ministr průmyslu Cieńciała navrhuje, aby novelu ve zjednodušeném režimu, tedy bez potřebné debaty, rovnou v prvním čtení schválila mimořádná srpnová schůze Poslanecké sněmovny.

Záměry ministerstva průmyslu a obchodu jdou ale ještě dále, než je tento návrh.  Připravuje další legislativní změny, které mohou odebrat podporu dnešním provozovatelům malých vodních elektráren, větrných turbín nebo bioplynových stanic.  Na druhou stranu chce prosadit garantovanou cenu elektřiny pro nové atomové reaktory, která může znamenat vyšší dopady do ceny elektřiny, než je dnešní podpora čistých obnovitelných zdrojů.

Edvard Sequens ze sdružení Calla řekl: „Obnovitelné zdroje energie se staly reálnou konkurencí provozovatelů jaderných a fosilních elektráren. Tento průmysl se je proto skrze své politiky snaží zastavit.“  „Obnovitelná elektřina bude v našich podmínkách v průběhu příštích deseti let levnější než fosilní.  Do té doby by se měla její podpora úměrně snižovat, ale ne zcela rušit.“

*****

(c) Edvard Sequens, Calla // Foto: Wikimedia Commons


Vytisknout  

Související články

O nás

Temelín.cz přináší nezávislé informace o jaderné energetice u nás i ve světě, jaké v běžných médiích nezískáte. Fakta o dnešních i plánovaných reaktorech, těžbě uranu a jaderných odpadech i o naší domnělé závislosti na elektřině z atomu a možnostech řešení.

Hnutí Duha logo Calla logo

 

Zásady ochrany osobních údajů
Nastavení cookies