Rychlá proměna evropské energetiky a český skanzen

Čerstvě zveřejněné statistiky o vývoji evropské energetiky ukazují na zásadní a dlouhodobé změny, kterými tento klíčový obor prochází. Zaměření na energetickou efektivitu snižuje spotřebu, v elektrárenském mixu rychle ubývají fosilní, ale i jaderné zdroje a jsou nahrazovány využíváním obnovitelných energií, zejména větrné a sluneční. Návrh tuzemské státní energetické koncepce proti tomu vsází na růst spotřeby, další těžbu hnědého uhlí a mnohamiliardovou veřejnou podporu pro investory nových jaderných reaktorů.

Spotřeba energetických zdrojů v zemích Evropské unie od roku 2006 klesá, v roce 2013 se dostala na úroveň roku 1990. Ubývá poptávka po uhlí, ropě, zemním plynu, klesá i využití jaderné energie.  Nejde o důsledek ekonomického propadu, ale zejména o výsledek koncepční orientace Evropské komise i vlád jednotlivých zemí na zavádění energeticky efektivních technologií a snižování spotřeby od domácností přes dopravu po průmysl.  Stejně jako v USA přestala v Evropské unii spotřeba energie kopírovat růst HDP.

Nejvýrazněji se ale mění situace v elektrárenství. Rychle přibývá obnovitelných, zejména větrných a solárních elektráren. Jejich výkon od roku 2000 narostl celkem o 205 tisíc MW. Plynové elektrárny zvýšily svoji kapacitu o 101 tisíc MW, naopak byly odstaveny jaderné reaktory o výkonu 25 tisíc MW a uhelné o celkovém výkonu 24,7 tisíce MW.

I v loňském roce trend pokračoval. Větrné elektrárny dosáhly v Evropě výkonu 128 800 MW s ročním přírůstkem více než 11 tisíc MW.  Bylo instalováno 8 tisíc MW nových slunečních zdrojů. Spuštěny byly ale také nové uhelné elektrárny o výkonu 3 300 MW, ovšem na druhou stranu byly odstaveny staré uhelné bloky o výkonu 7 260 MW.

Návrh nové české státní energetické koncepce navzdory vývoji v EU počítá se stagnací konečné spotřeby energie a to i přesto, že Česká republika patří mezi země s největší energetickou náročností v Evropě.  V rozvoji jaderné energetiky, která má pokrýt přes 50 % spotřeby elektřiny, chtějí autoři předstihnout i Francii, ale u obnovitelných zdrojů plánují využití pouhé poloviny českých možností. Navíc nad rámec koncepce se diskutuje plán vytěžit a spálit hnědé uhlí za územně-ekologickými limity těžby.

Edvard Sequens z Cally řekl: „Je evidentní, že evropská energetika jde zcela jinou cestou, než ta česká. Snižování spotřeby energie je na rozdíl od nás vnímáno jako nástroj vyšší energetické bezpečnosti a konkurenceschopnosti průmyslu. Proměna evropského trhu s elektřinou pak postaví české spotřebitele a daňové poplatníky do svízelné situace – jak uhradit  jaderné sny současné vlády.“

*****

(c) Edvard Sequens, Temelin.cz /  obrázek: archiv Calla