Stabilitu německé rozvodné sítě obnovitelné zdroje nenarušují

Oblíbeným argumentem odpůrců obnovitelných zdrojů je to, že výkyvy v dodávkách „zeleného“ proudu narušují stabilitu energetické sítě a mohou způsobit tzv. blackout. Z nejnovějších statistik vyplývá, že mezi podílem obnovitelné elektřiny v síti a výpadky v dodávkách žádná souvislost neexistuje.

Podíl obnovitelné elektřiny v německé síti se rok od roku zvyšuje a v letošním prvním pololetí dosáhl rekordní hodnoty 29 %. Zároveň je to poprvé víc, než kolik činil podíl elektřiny, vyrobené z uhlí. Německá energetická síť je přesto stabilní, jako nikdy předtím. Průměrná doba, po kterou byli odběratelé elektřiny bez proudu, se v Německu stále snižuje a patří celosvětově k nejnižším. V roce 2012 činila 15,9 minuty, v Rakousku 31,77 minuty, ve Velké Británii 81,42 minuty a ve Francii, kde se 75 % elektřiny vyrábí v jaderných elektrárnách, byl každý zákazník v průměru 95 minut bez proudu. Z čísel Svazu evropských energetických regulačních úřadů to zjistil server EcoReporter.

Dodává k tomu, že německá energetická síť prochází v těchto letech výraznou modernizací, takže je flexibilní a dokáže výkyvy ve výrobě obnovitelné elektřiny zvládnout. Znamená to sice zvýšené úsilí pro provozovatele sítě, ale koncoví zákazníci tím nijak dotčeni nejsou. Technika například umožňuje předpovědět výrobu v obnovitelných zdrojích, jak solárních, tak větrných, na 24 hodin dopředu, a to poměrně s velkou přesností. V případě potřeby je tak možné však nastartovat záložní zdroje v podobě vodních nebo geotermálních elektráren.

V současné době dochází také k masovému rozšiřování zásobníků na solární proud, což znamená nárůst energetického samozásobitelství a tím i další odlehčení energetické sítě. V následujících letech bude tento trend stále významnější. Lze tedy očekávat, že Německo může v roce 2050 krýt až 80 % své spotřeby elektřiny z obnovitelných zdrojů, konstatuje server EcoReporter.

Další informace:
http://www.theecoreport.com/green-blogs/technology/energy/utilities-energy-energy-articles/germany-has-one-of-the-worlds-most-efficient-grids/

*****

(c) Jakub Šiška, Sonne und Freiheit // foto: Jana Sequensová