Státní energetická koncepce bohatým přidá, chudým vezme

Po zářijové vládní roztržce o státní energetické koncepci ji ministr Kuba (ODS) vrátí k novému projednání ve středu 7. listopadu. Navzdory tomu, že prioritou dokumentu je „zvyšování energetické účinnosti a dosažení úspor energie v hospodářství i v domácnostech“, tak ministr plánuje růst celkové spotřeby paliv a energie na desítky let dopředu.  Projednávání koncepce bude pokračovat posouzením jejích vlivů na životní prostředí a příležitost k vyjádření dostane i veřejnost.

 

Růst spotřeby

Koncepce oprávněně předpokládá, že pokračováním současných trendů dojde k výraznému poklesu spotřeby energie na vytápění budov. Zároveň deklaruje snižování energetické náročnosti průmyslu a dopravy. Přesto podle ministra Kuby celková spotřeba energie vzroste do roku 2040 proti dnešku o 5,5 %. Důvodem pro nárůst spotřeby navzdory úsporám ve všech sektorech je podle Martina Kuby růst HDP. Přeloženo do běžné řeči to znamená, že ministr staví ekonomický rozvoj  na hutnictví a těžkém průmyslu.

Renomovaný Wuppertalský institut vypočetl pro Chytrou energii, energetickou koncepci ekologických organizací, že spotřebu paliv a energie lze v České republice do roku 2050 snížit na polovinu. Hrubý domácí produkt se má přitom do té doby bezmála ztrojnásobit.

Karel Polanecký z Hnutí DUHA řekl: „Ministerstvo zřejmě ve svých výpočtech zohlednilo fakt, že opatření ke zlepšení účinnosti obsažená v energetické koncepci jsou naprosto ničemná. K deklarovaným efektům proto nedojde a spotřeba poroste k radosti těch, kdo na ní vydělávají. Domácnostem a firmám, které energii neprodávají, by se však víc líbilo, kdyby jejich spotřeba klesala. Možné to je i při ekonomickém růstu, stačí se podívat třeba do dánských statistik.“

Dotovaná jaderná energie

Další peníze hodlá Kuba získat od spotřebitelů podporou nových atomových reaktorů. Ministr pro ně požaduje garantovanou výkupní cenu elektřiny. Jedině tak je možné zajistit jejich uplatnění na trhu. Náklady na stavbu jaderných elektráren jsou totiž na rozdíl od obnovitelných zdrojů rok od roku vyšší. Protože má být zároveň zachován vysoký export elektřiny, hrozí, že jej zaplatí domácí spotřebitelé.

Podle propočtů ekonomů z Candole Partners české spotřebitele taková podpora vyšla na téměř 17 miliard korun  ročně. Rodina s průměrnou roční spotřebu 4 500 kWh by si připlatila o 1 434 Kč, tedy přinejmenším o 10 %. Ve Velké Británii, kde je diskutována obdobná forma podpory, přišli experti City Bank s odhadem, jakým podpora jádra zatíží domácí rozpočty - až 200 librami (6 400 Kč) ročně navíc.

Jaderná energetika je již dnes významně zvýhodněna omezenou odpovědností za případnou jadernou škodu. Dle Institutu pro pojišťovnictví při univerzitě v Lipsku by po odstranění této skryté podpory stála elektřina z jádra přinejmenším 3,50 Kč/kWh.

Edvard Sequens ze sdružení Calla řekl: „Tvrzení ministra průmyslu, že finanční podpora jaderné energetiky je reakcí na trh deformovaný podporou obnovitelných zdrojů, je excelentní manipulací. Je to přesně naopak - podpora obnovitelných zdrojů má vyrovnávat jejich handicap vůči ostatním energiím, v jejichž ceně není zpoplatněno poškozování životního prostředí nebo odpovědnost za jadernou škodu.“

Česko nadále exportním tygrem v elektřině

Problémem státní energetické koncepce je také pokračující masivní vývoz elektřiny, i když ministr Kuba či jeho náměstek Šolc veřejně tvrdí, že počítají s jeho omezením. ČR je v současnosti čtvrtým největším vývozcem elektřiny na světě (po Paraguayi, Francii a Kanadě). V prvním pololetí letošního roku šla na vývoz třetina tuzemské výroby elektřiny. Materiál předložený vládě navrhuje vysoký export zachovat: zatímco v roce 2010 bylo vyvezeno 54 PJ elektřiny, návrh koncepce počítá s exportem 54 PJ ještě v roce 2025 a dokonce 49 PJ v roce 2040. Ministr Kuba a jeho úředníci tedy buď obsah koncepce neznají, nebo o ní systematicky lžou.

 

Kontroverzní surovinová politika účelově odložena

Projednání kontroverzní surovinové politiky, do které ministerstvo průmyslu koncentrovalo většinu svých ekologicky škodlivých plánů, se odkládá minimálně na konec roku. Surovinová politika zcela otevřeně počítá s prolomením platných limitů těžby hnědého uhlí, zbouráním Horního Jiřetína a Černic, s vrácením vyvlastňovacích paragrafů do horního zákona (přičemž Parlament právě schválil jejich zrušení) nebo s otevřením nových uranových dolů na Jihlavsku a v Podještědí. Po odporu ve vládě však návrh surovinové politiky dnes k hlasování vůbec předložen nebyl, a to navzdory deklaraci ministerských úředníků, že oba dokumenty k sobě neoddělitelně patří.

Jan Rovenský z Greenpeace řekl: „V Horním Jiřetíně, Černicích a Litvínově se dnes mají důvod napít na radost  – a u Tykačů a Dienstlů zapíjet žal. Vláda dala jasně najevo, že energetická politika s uhlím za limity minimálně v nejbližším čtvrtstoletí nepočítá a počítat nebude. Tomu by se měla přizpůsobit i surovinová politika, jejíž přípravu ministerstvo průmyslu odložilo. Bylo by absurdní, aby Kubovi úředníci dál zoufale hledali cestu k bourání obcí kvůli těžbě uhlí, které podle energetické koncepce nepotřebujeme.“

Ještě není konečná, bude veřejné projednávání

Dnešní výsledek jednání vlády nelze v žádném případě považovat za konečný. Ministerstvo a vláda dosud ignorovaly zákony, které ještě před schválením koncepce vyžadují   posouzení jejího vlivu na životní prostředí (tzv. SEA). Proces SEA umožňuje, aby se s návrhem koncepce seznámila široká veřejnost a měl by také zajistit, že nejkontroverznější návrhy, jako může být např. pokračování těžby uranu, budou posouzeny v několika variantách. Vláda pak na základě stanoviska SEA, které vydá Ministerstvo životního prostředí, bude moci rozhodnout o budoucnosti české energetiky kvalifikovaně, se znalostí připomínek veřejnosti a alternativ, které co nejméně zatíží životní prostředí občanů.

Jan Šrytr z Ekologického právního servisu doplnil: „Způsob, jakým se ministr Kuba snaží prosadit své osobní představy o energetice, je klasickým případem salámové metody. Projednání  kontroverznější, respektive co do obsahu konkrétnější surovinové politiky, Kuba odložil patrně na dobu, kdy čeká opadnutí odporu koaličních partnerů. Silově a bez ohledu na zákony se nyní snaží protlačit alespoň tu část, která by umožnila realizaci některých jeho plánů – například dotování cen jaderné energie z kapes spotřebitelů. Na tahu je teď ministr Chalupa, aby Kubovy představy zkorigoval.“

*****

(c) Čerpáno z tiskových zpráv Calla, Centrum pro dopravu a energetiku, Ekologický právní servis, Hnutí DUHA, Greenpeace, Zelený kruh // foto a obr.: archiv Calla