Švédsko ruší embargo na jaderné elektrárny, ale odmítá je dotovat

Dohoda pěti rozhodujících švédských parlamentních stran o změnách v energetické politice, která byla prezentována v červnu 2016, vyvolala řadu diskusí a reakcí. Hlavním důvodem jsou dva její body, které si protiřečí. Na jedné straně je v ní uvedeno, že Švédsko má být do roku 2040 kompletně zásobováno obnovitelnými zdroji. Na druhé straně dohoda umožňuje vydat povolení k výstavbě nových reaktorů, které by nahradily stávající.

Konkrétně dohoda obsahuje ustanovení: „Cílem je pokrýt do roku 2040 výrobu elektřiny ze 100 % obnovitelnými zdroji. Jedná se o cíl, nikoli konečné datum, po kterém bude zakázána výroba elektřiny v jaderných elektrárnách, cíl neznamená uzavření jaderných elektráren v důsledku politického rozhodnutí.“

Vedle obecných cílů ovšem dohoda obsahuje i konkrétní kroky. Především rozšiřuje objem výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, která má nárok na zelený bonus – o 18 TWh do roku 2030. V případě jaderných elektráren dohoda počítá ze zrušením zákona, který předepisoval časový plán jejich odstavení. Zároveň ruší speciální daň z instalovaného výkonu, která zatěžovala ekonomiku jaderných reaktorů. Potvrzuje ovšem, že výstavba nových jaderných elektráren nebude podporována přímými ani nepřímými dotacemi. Dohoda dále zvedá odpovědnost provozovatele za jadernou škodu na 1,2 miliardy eur.

Švédští komentátoři neočekávají, že by energetické společnosti v důsledku dohody změnily svoje rozhodnutí uzavřít čtyři nejstarší švédské reaktory. Naopak předpokládají prodlužování životnosti šesti zbývajících, jejichž ekonomické výsledky se po aplikaci dohody zlepší. Plány na výstavbu nových reaktorů zatím žádný provozovatel nezveřejnil. Vzhledem k absenci dotačního mechanismu nelze předpokládat zájem investorů.

Text dohody v angličtině je k dispozici na:
http://analys.se/english-translation-of-the-swedish-energy-policy-agreement/

*****

(c) Karel Polanecký, Temelin.cz // Foto:  švédská jaderná elektrárna Barsebäck - Wikimedia Commons