Vláda schválila energetickou koncepci

Vláda po letech odkladů schválila 18. května Aktualizaci Státní energetické koncepce ČR. Koncepce sice ukazuje některé příležitosti české energetiky, ale jako celek je špatná - úmyslně se vyhýbá klíčové otázce limitů těžby hnědého uhlí a výrazně podceňuje tuzemský potenciál čistých zdrojů energie a energetických úspor

Schválená koncepce umožňuje výrazně snížit spotřebu fosilních paliv (zejména uhlí). Uhlí za limity, které chrání severočeské obce před zbouráním, není dle ASEK potřeba. Vláda však dnes navzdory tomu podle informací ekologických organizací platnost územních ekologických limitů těžby řešit nebude a rozhodnutí odsune. Lobbisté uhlobaronů tak dostanou dalších několik měsíců na prosazování svých zájmů.

Vládní energetická koncepce také ukázala, že můžeme vyrábět několikanásobně více elektřiny z domácích obnovitelných zdrojů než dnes a zaměstnat v tomto perspektivním oboru 25 tisíc lidí. Jenže koncepce neříká, jak a jestli vůbec tomuto nárůstu – který by znamenal větší energetickou soběstačnost obcí a rodin – stát pomůže.

Ministr průmyslu by také rád stavěl nové jaderné reaktory. Nenavrhuje ovšem, kdo zaplatí stamiliardové náklady, které by jejich stavba stála. Tuto otázku ovšem nerozřeší ani akční plán pro jadernou energetiku, který bude vláda projednávat v blízké budoucnosti. Ten má jen říct, že stát uvolní cestu k utracení 32 miliard korun na přípravu projektů a získání povolení [5]. Rozhodnutí o tom, zda nezbytnou podporu zaplatí stát nebo spotřebitelé, nechávají ministři alibisticky na svých nástupcích.

Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, k tomu řekl:
„Energetická koncepce vlastně říká, že naše energetika může být daleko modernější a čistší než dnes. V principu se ministerstvo průmyslu a Hnutí DUHA shodují, že Česko je schopné výrazně snížit svoji závislost na fosilních palivech, obce si mohou vyrábět samy čistou elektřinu a hnědé uhlí pod domovy lidí a továrnami nepotřebujeme. Jenže ministr Mládek to druhým dechem navrhuje všechno zahodit, začít připravovat jaderné reaktory. A zkoušet ty limity přece jen prolomit.“

Jan Rovenský z Greenpeace ČR řekl:
„Schválit energetickou koncepci bez rozhodnutí o limitech je jako postavit auto bez jednoho kola s tím, že ho přidáte později. Pokud mají ministři pocit, že ani po pěti letech projednávání nemají dost informací, měli odložit schválení celé energetické koncepce. Takhle to nutně vyvolává dojem, že chtějí nepříjemné rozhodnutí odložit ad acta a desítky tisíc lidí v severních Čechách - občanů ohrožených obcí i horníků - nechat dál žít v nejistotě, co s nimi bude.“

Edvard Sequens z Cally řekl:
„Je evidentní, že evropská energetika jde zcela jinou cestou, než ta česká. Snižování spotřeby energie je na rozdíl od nás vnímáno jako nástroj vyšší energetické bezpečnosti a konkurenceschopnosti průmyslu. Proměna evropského trhu s elektřinou pak postaví české spotřebitele a daňové poplatníky do svízelné situace – jak uhradit  jaderné sny současné vlády.“

*****

(c) Tisková zpráva Calla, Hnutí DUHA a Greenpeace / foto: archiv Calla