Radioaktivní odpady

Britské sklady jaderného odpadu nejsou bezpečné

Národní auditorský úřad Velké Británie soudí, že současné skladování jaderného odpadu v komplexu Sellafield je spojeno s „netolerovatelným rizikem“. Úřad uvedl, že provozovatelé komplexu nedokázali za padesát let vytvořit plán pro likvidaci odpadu, který se dnes nachází v chátrajících budovách. Také odhady nákladů na likvidaci komplexu stále rostou.

Komplex v Sellafieldu je nejrozsáhlejším a nejnebezpečnějším jaderným zařízením v Británii, které se blíží konci své životnosti (výroba směsného paliva byla ukončena, závody na přepracování vyhořelého paliva skončí po splnění nasmlouvaných kontraktů kolem roku 2018). Celkové množství vysoce a středně aktivního odpadu v sellafieldském zařízení by naplnilo 27 závodních plaveckých bazénů (s rozměry 50 x 25 x 2,5 metru).

Národní auditorský úřad poznamenává, že státní agentura (Nuclear Decommissioning Authority – NDA), která komplex vlastní, neví, jak dlouho bude trvat výstavba zařízení pro likvidaci sellafieldského odpadu. Celkový účet za likvidaci komplexu si NDA netroufá ani odhadnout.

Margaret Hodge, která předsedá jednomu z výborů auditorského úřadu uvedla:
„Vyděsilo mě, když jsme zjistili, že ve věci vyčištění sellafieldského komplexu nedošlo k žádnému pokroku. Aktuální plán NDA pouze odložil řešení nejvážnějších problémů o sedm let. Nebezpečný radioaktivní odpad je uložen v budovách, jejichž stav znamená netolerovatelné riziko pro lidi i životní prostředí. Jsem přesvědčena, že bez jasného a přísně kontrolovaného plánu likvidace komplexu bude docházet k dalším odkladům a růstu nákladů.“

O dosavadních nezdarech v Sellafieldu vypovídá část zprávy auditorského úřadu, která hodnotí pokrok dosažený pomocí schválených projektů ve dvanácti ze čtrnácti nejrizikovějších objektů. Projekty, jejichž cena se pohybovala od 21 milionů až po 1,3 miliardy liber, nedosáhly očekávaného efektu, utracené prostředky nebyly podle úřadu vynaloženy efektivně.   

Více informací:
http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-cumbria-20228176

*****

(C) Karel Polanecký, Temelín.cz / Fotografie: Greenpeace UK


Vytisknout  

Související články

O nás

Temelín.cz přináší nezávislé informace o jaderné energetice u nás i ve světě, jaké v běžných médiích nezískáte. Fakta o dnešních i plánovaných reaktorech, těžbě uranu a jaderných odpadech i o naší domnělé závislosti na elektřině z atomu a možnostech řešení.

Hnutí Duha logo Calla logo