Radioaktivní odpady

Ten, kdo bude stavět konečné úložiště jaderného odpadu, převezme zodpovědnost nad celým Německem

Proces hledání místa pro trvalé úložiště vysoce radioaktivních odpadů z německých jaderných elektráren by měl být co nejvíce otevřený, říká Wolfram König, šéf příslušného německého úřadu. Ale odpor se již formuje.

Dřívější zapojení jednotlivých regionů a obcí, maximální transparentnost, data zatížení – to jsou doplňky, se kterými chce König v následujících letech vytvořit pevnou základnu pro budoucí hledání vhodného místa pro trvalé úložiště jaderných odpadů v Německu. „Pracujeme do jisté míry na základě nepopsané mapy Německa, bez předurčení některého z německých regionů,“ řekl König, prezident Spokového úřadu pro jaderně-technickou likvidační bezpečnost (BfE)  v Obchodní komoře v Hamburku.

König je veteránem německého jaderného průmyslu. V roce 1999 se stal prezidentem Spolkového úřadu pro ochranu před zářením, kde pracoval do roku 2017, kdy se stal prezidentem BfE. BfE nyní pořádá velké množství konferencí kvůli dialogu se zástupci měst, regionů a jednotlivých obcí. „Proces vyhledávání začal. Výsledky první fáze vyhledávání vhodného místa budou vyhlášeny v roce 2020,“ řekl König. „Již nyní ale začaly přípravné práce pro realizaci řízení s účastí dotčených obcí a regionů.“

Jednotlivé regiony v této první fázi vyhledávání odevzdávají různorodá stanoviska, řekl König s kritickým pohledem na Bavorsko. V koaliční smlouvě nové zemské vlády CSU a Svobodných z konce roku 2018 koaliční partneři upozornili na to, že konečné úložiště jaderného odpadu není v této spolkové zemi vítáno – ačkoli je Bavorsko jednou ze zemí, která dlouhá léta nejvíc využívala proud ze svých jaderných elektráren. „Při ochraně naší země myslíme i na budoucí generace,“ stojí v bavorské koaliční smlouvě. „Jsme přesvědčeni o tom, že Bavorsko není vhodným místem pro stavbu trvalého jaderného úložiště.“

König věří, že budoucí generace „bez ruksaku celé té anti-atomové historie Německa“ v následujících desetiletích budou zacházet s tímto tématem pragmatičtěji než odpůrci jádra první linie. „Na budoucí konečné úložiště již třeba nebudou nahlížet jako na něco, čím se pokračuje v jaderné energetice,“ dodává König.

BfE dohlíží na proces vyhledávání vhodného místa pro úložiště a organizuje účast veřejnosti na něm. Vlastní vyhledávání v úložišťových oblastech má na starosti Spolková společnost pro konečné ukládání (BGE). Po nashromáždění a analýze všech potřebných geologických dat se v roce 2020 vyberou lokality, ve kterých bude pokračovat další fáze výzkumných prací. O výběru těchto regionů, které navrhne BGE,  musí rozhodnout Spolkový sněm. Spolkový sněm a Spolková rada k tomu připraví příslušný zákon.

Ve třetí fázi – také se souhlasem Spolkového sněmu – se vyberou alespoň dvě lokality, na kterých budou zřízeny průzkumné štoly. Do roku 2031 má padnout definitivní rozhodnutí o lokalitě, kterou zvolí Spolkový sněm a Spolková rada pomocí zákona. „To je nejnáročnější řízení na infrastrukturu, které jsme v Německu dosud měli,“ říká König, s ohledem na mnoho různých konferenci a odborných grémií, které budou celý proces vyhledávání provázet.

Originál článku (v překladu mírně zkráceného):
https://www.welt.de/regionales/hamburg/article186868990/Der-Bund-treibt-die-Suche-nach-einem-Atommuell-Endlager-voran.html?wtrid=onsite.onsitesearch

*****
(C) Překlad Gabriela Reitinger, OIŽP // Foto: archiv Calla


Vytisknout  

Související články

O nás

Temelín.cz přináší nezávislé informace o jaderné energetice u nás i ve světě, jaké v běžných médiích nezískáte. Fakta o dnešních i plánovaných reaktorech, těžbě uranu a jaderných odpadech i o naší domnělé závislosti na elektřině z atomu a možnostech řešení.

Hnutí Duha logo Calla logo