Evropská unie přispěje na likvidaci následků těžby uranu v Kyrgyzstánu

V polovině ledna přislíbili zástupci Evropské unie, že vyčlení 2,8 milionu dolarů, které pomohou vládě Kyrgyzstánu zlikvidovat radioaktivní odpad z těžby uranu. Konkrétně má jít o vyčištění a zajištění šesti velkých odkališť, kde nejvíce hrozí rozsáhlá kontaminace okolí.

V Kyrgyzstánu zůstalo po těžbě uranu, která zde probíhala v dobách, kdy země byla součástí Sovětského svazu, více než devadesát hald s radioaktivní hlušinou a odkališť s odpadem ze zpracování uranové rudy. V údolích řek řeky Naryn, která se již mimo území Kyrgyzstánu vlévá do světového veletoku Syrdarji a jejích přítoků, se v nich nachází na 475 milionů tun uranových hornin a uranového kalu.

Těžební odpady nejsou dobře zajištěné a vzhledem k rizikům sesuvů půdy a záplav, představují pro obyvatele vážnou hrozbu. V Kyrgyzstánu, ale i sousedních zemích, do kterých tečou kyrgyzské řeky, je riziku kontaminace v případě uvolnění odpadu v důsledku přírodní pohromy vystaveno více než 5 milionů osob.

Další riziko představuje nedostatečné povědomí obyvatel o nebezpečí uložených odpadů. Na vyschlých odkalištích roste tráva a jsou známy případy, kdy zde pastevci pásli dobytek. Rovná plocha vyschlého odkaliště také přitahuje děti, kterým nahrazuje hřiště. Radioaktivita uložených odpadů je přitom stále zdraví nebezpečná.

Vyčištění šesti lokalit, na které poskytla prostředky Evropská unie formou grantu v rámci programu dohodnutého s vládou Kyrgyzstánu, bude řídit zdejší ministerstvo pro výjimečné události.

Více informací:

http://www.universalnewswires.com/centralasia/international/viewstory.aspx?id=13450

http://aktualne.centrum.cz/zahranici/asie-a-pacifik/clanek.phtml?id=624886

*****

(c) Karel Polanecký, Temelín.cz / fotografie: archív o.s. Naše Podještědí