Těžba uranu

Jen ekonomické ukazatele naštěstí nestačí

Kanadská těžařská společnost Tournigan se na konci ledna pochlubila svým akcionářům, že v lokalitě Kurišková na východním Slovensku, kde firma provádí geologický průzkum, se pravděpodobně nachází jedno z ekonomicky nejvýhodnějších uranových ložisek na světě.

Hospodářské ukazatele vypadají opravdu impozantně: čistá současná hodnota investice na úrovni čtvrt miliardy dolarů, návratnost necelé dva roky. Odhadem je zde 1 256 000 tun rudy s koncentrací uranu v ní 0,56 %. Ročně by se jí mělo vytěžit přes sto tisíc tun. Přes silnou motivaci těžařů mají ovšem obyvatelé východního Slovenska velkou šanci, že uran se u nich těžit nebude.

K ekonomické výhodnosti ložiska je totiž třeba dodat i několik dalších údajů. Místo, kde je umístěn průzkumný vrt, se nachází vzdušnou čarou šest kilometrů od centra Košic, ze zastávky městské hromadné dopravy k němu pohodlně dojdete. Půl kilometru od ložiska je dolní stanice lyžařského vleku a výletní restaurace, častý cíl letních i zimních rodinných výletů. Proti záměru těžit uran v této lokalitě se zvedla silná vlna odporu, v okolních vesnicích podepsali nesouhlasnou petici prakticky všichni občané.

Díky zákonu z roku 2011 mají obyvatelé slovenských měst a vesnic v rukou všechny důležité karty. Těžební společnost, která chce žádat o stanovení dobývacího prostoru, musí k žádosti přiložit návrh konkrétní technologie, aby bylo možno posoudit její dopady na životní prostředí a zdraví obyvatel. Nestačí tedy neurčité ujištění, že technologie je špičková a zaručeně neškodná. A hlavně: ministerstvo životního prostředí může udělit souhlas s použitím konkrétních technologií těžby jen v případě souhlasných stanovisek dotčených obcí vydaných formou usnesení zastupitelstva.

Kanaďanům tak nezbývá, než představit konkrétní technologii těžby a čekat, jak se k těžebnímu projektu postaví zastupitelstva dotčených obcí. Změna historických zákonů, ke které se slovenští zákonodárci na rozdíl od českých odhodlali, bude prověřena v praxi.

*****

(c) Karel Polanecký, Temelín.cz / obrázek: Greenpeace.sk


Vytisknout  

Související články

O nás

Temelín.cz přináší nezávislé informace o jaderné energetice u nás i ve světě, jaké v běžných médiích nezískáte. Fakta o dnešních i plánovaných reaktorech, těžbě uranu a jaderných odpadech i o naší domnělé závislosti na elektřině z atomu a možnostech řešení.

Hnutí Duha logo Calla logo