Snaha o ochranu neexistujícího ložiska uranu znepříjemňuje život obcím na Vysočině

Státní podnik Diamo přišel již v roce 2015 s návrhem na rozšíření chráněného ložiskového území pro těžbu uranu Brzkov /dále jen „CHLÚ Brzkov“/, a to z důvodu výskytu nerostu na území sousedních obcí Věžnice a Přibyslav. Několik let však není schopen doložit, že zde uran je a Ministerstvo životního prostředí mu opakovaně prodlužuje lhůtu pro doložení podkladů. Nyní do poloviny roku 2020.

Ministerstvo životního prostředí konstatovalo, že stávající CHLÚ Brzkov v dostatečné míře pokrývá plošné kontury výhradního ložiska vyhrazeného nerostu uranové rudy Brzkov (ev.č. ložiska 3 241600). Stávající CHLÚ zaručuje úplnou ochranu proti znemožnění nebo ztížení dobývání výhradního ložiska Brzkov s dostatečnou rezervou, plynoucí z principu předběžné opatrnosti.

Pro rozšíření CHLÚ podle návrhu státního podniku DIAMO je nutné přiložit aktualizované osvědčení o ložisku, prokazující oprávněnost rozšíření o úsek Horní Věžnice a další. Toto však není státní podnik schopen doložit už několik let.

„Žádost Diama o rozšíření CHLÚ Brzkov i do Přibyslavi a do Věžnic stojí pouze na matematických modelech, dosud realizované průzkumy v Horních Věžnicích uran nepotvrdily, resp. potvrdily, že tam nějaký uran je, ale není ho tam dostatečné množství, aby šlo mluvit o ložisku.“ vysvětluje situaci zástupce dotčených obcí Luboš Kliment.

„Před minulými parlamentními volbami bylo nerostné bohatství téma číslo jedna a takhle to dopadá. Několik let nám to komplikuje život v obci. Straší lidi těžbou uranu a ani nejsou schopni doložit jeho existenci,“ komentuje celou věc starosta Brzkova Aleš Bořil a dodává: „Místo abychom věnovali čas službě občanům, tak ve všemožných řízeních už roky řešíme tuto problematiku.“

Všechny dotčené obce v minulosti opakovaně vyzývaly vládu ČR, aby zrušila usnesení vlády ze dne 22. prosince 2014 č. 1086, kterým bylo uloženo ministru průmyslu a obchodu zahájit přípravu nové těžby uranu v Brzkově prostřednictvím podniku DIAMO.

*****

(c) Dle tiskové zprávy obcí Brzkov, Polná, Přibyslav a Věžnice a spolku Naše budoucnost bez uranu // fotografie: Aleš Bořil