Nebude nový Temelín? Změňme energetickou politiku!

Vítáme, že společnost ČEZ zrušila tendr na nové dva reaktory v lokalitě Temelín. Stalo se tak bezprostředně poté, co vláda odmítla její plán připravovaný s ministerstvem průmyslu pustit žilou spotřebitelům elektřiny cestou  garantovaných cen elektřiny. Upozorňujeme ale, že úvahy o jiném modelu výstavby nového jaderného zdroje za nejméně 300 miliard korun přímo v režii státu nejsou řešením. Jestliže se investiční náklady nemohou v rozumném časovém horizontu vrátit, znamená to jen přenesení dlouhodobé finanční zátěže na účet daňových poplatníků.

Calla proto vyzývá ministerstvo průmyslu a obchodu – přepište návrh státní energetické koncepce. Ta stávající počítá se zachováním vysoké energetické spotřeby českého hospodářství. Úspory energií sice patří mezi deklarovaných pět hlavních priorit předložené energetické koncepce, ale v dokumentu nejsou obsaženy účinné kroky k využití jejich potenciálu. Rovněž koncepce nepočítá se skutečným využitím potenciálu obnovitelných zdrojů. Možnosti na poli úspor elektřiny v kombinaci s využitím čistých obnovitelných zdrojů v České republice daleko přesahují kapacitu nových temelínských reaktorů. Viz.

Návrh státní energetické koncepce počítá s potřebou elektřiny z nových reaktorů výrazně později, než ministerstvo průmyslu až doposud uvádělo: nejdříve v roce 2030 a i poté se má většina vyvážet. Ukazuje se ale, že i tato bilance silně nadhodnocuje budoucí spotřebu energie, protože růst hospodářství v dalších letech o 4 až 5 % ročně je prostě nereálný.

Edvard Sequens z Cally řekl: „Spotřebitelé elektřiny mohou uvítat rozhodnutí vlády nedoplácet na vysoké ceny z nových reaktorů. Nyní by měly následovat konkrétní, nejen papírové kroky pro zvyšování energetické efektivity a pro využití obnovitelných zdrojů bez zbytečné zátěže peněženek spotřebitelů. To je cesta ke skutečné energetické bezpečnosti a nezávislosti.“

*****

(c) Edvard Sequens, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí// foto: archiv Calla