Flamanville: Jaderný dozor nařídil EDF výměnu víka tlakové nádoby reaktoru do roku 2024

Podle vyjádření francouzského jaderného dozoru ASN může společnost EDF po dokončení výstavby provozovat reaktor EPR ve Flamanville navzdory materiálovým vadám zjištěným v oceli tlakové nádoby reaktoru. Podmínkou je ovšem výměna víka tlakové nádoby nejpozději do roku 2024. Předběžné rozhodnutí ASN, které bude definitivně potvrzeno v říjnu po veřejném projednání, vychází z doporučení technického oddělení jaderného dozoru IRSN. Podle něj může být reaktor bezpečně spuštěn, ale bude vyžadovat stálý speciální monitoring po celou dobu provozu a výměnu víka tlakové nádoby po několika letech provozu.

Po zjištění materiálových vad v reaktorové nádobě vyrobené společností Areva předepsal jaderný dozor v roce 2014 EDF sérii materiálových testů, jejichž výsledky vyhodnocoval v první polovině letošního roku. V případě nutnosti výměny celé tlakové nádoby by se vícenáklady počítaly v miliardách eur a výstavba by nabrala další několikaleté zpoždění. Zatímco plášť tlakové nádoby testem prošel a může být pod podmínkou stálého monitoringu provozován po dobu plánované životnosti elektrárny, tedy šedesát let, víko musí být vyměněno do roku 2024.

EDF by se mohla výměně víka vyhnout, kdyby předložila výsledky dalších testů. Dosud nebyly testovány všechny části víka vzhledem ke složitosti této součásti. EDF již každopádně objednala výrobu nového víka v japonské ocelárně, nikoli v továrně Creusot Forge vlastněné Arevou, kde byly vyrobeny vadné díly. Podle vyjádření EDF bude výměna víka stát 100 milionů eur a potrvá devět měsíců. Vyjádření ASN bylo mimo jiné podmínkou pro převzetí reaktorové divize krachující Arevy ze strany EDF.

Podle ASN se mohou problémy s materiálovými vadami týkat také reaktorů EPR stavěných v Číně, neboť tlakové nádoby byly vyrobeny ve stejné továrně. Zástupci čínského majitele elektrárny i tamního jaderného dozoru byli přítomni u expertní debaty ASN o výsledcích testů. Rozhodnutí o dalším postupu je ovšem plně v kompetenci čínských úřadů.

Investiční náklady na výstavbu reaktoru ve Flamanville narostly z původního odhadu 3,3 miliard eur na aktuálních 10,5 miliard eur. Do částky přitom nejsou započteny náklady na splácení úroků z úvěrů, odhad vychází z hypotetického předpokladu, že by EDF výstavbu financovala z vlastních prostředků nebo bezúročných půjček. Spuštění elektrárny je aktuálně plánováno na konec roku 2018, což znamená protažení původního harmonogramu o šest let. Celkem bude výstavba trvat jedenáct let.

Více informací:
http://www.reuters.com/article/us-edf-flamanville-idUSKBN19J2NF

*****

(c) Karel Polanecký, Temelin.cz // Foto: Wikimedia Commons