Po deseti letech „jaderná renesance“ v USA fakticky skončila

Na přelomu století vzbudil vysoká očekávání koncept takzvané třetí generace jaderných reaktorů. Nová konstrukce měla výrazně vylepšit ekonomickou bilanci jaderných elektráren a zvýšit jejich podíl na globálním energetickém trhu. Vzhledem k postoji politických špiček a ekonomické síle investorů, měly být tahounem jaderné renesance Spojené státy. V roce 2013 je zřejmé, že toto očekávání nebude naplněno.

Rusnokova vláda: namísto obnovitelných zdrojů zaplatíme uhlí a spalování odpadků

Česká republika může brzy ztratit jeden z klíčových nástrojů podporující potřebnou proměnu české energetiky směrem k čistější, soběstačnější a energeticky bezpečnější podobě.  Ministři na mimořádném zasedání vlády přijali novelu nedávno přijatého zákona o podporovaných zdrojích energie. Ta ukončuje podporu výroby elektřiny z nových malých vodních, větrných nebo střešních slunečních elektráren, bioplynových stanic i podporu biometanu od roku 2014 (u projektů, které do té doby získají stavební povolení či autorizaci až od roku 2015). Naopak spotřebitelé elektřiny budou nadále platit uhelné elektrárny v případě společné výroby elektřiny a tepla a podporovat spalování komunálních odpadů.

Celosvětový útlum jaderné energetiky se prohlubuje

Na začátku července publikovali energetičtí konzultanti Mycle Schneider a Antony Froggatt svoji pravidelnou zprávu o stavu jaderné energetiky ve světě World Nuclear Industry Status Report 2013. V tomto článku přinášíme stručné shrnutí hlavních výsledků. Během příštích týdnů podrobněji seznámíme čtenáře s dalším obsahem práce.

MŽP požaduje další varianty ke Kubově energetické koncepci

Předložit návrhy energetické koncepce ve více variantách požadují úředníci ministerstva životního prostředí. Vyplývá to ze závěru takzvaného zjišťovacího řízení, který k posouzení koncepce vydal příslušný odbor ministerstva. Přesně to po ministerstvu žádaly i ekologické organizace – aby neprošla představa ministra průmyslu Martina Kuby. Ten chtěl nechat formálně posoudit jen jediný, svůj, návrh, jenž by byl nejlepší i nejhorší zároveň. Ekologové už své návrhy ministerstvu nabídli.

Co provede Chalupa s energetickou koncepcí?

Jak mají být hodnoceny dopady Kubovy verze státní energetické koncepce na životní prostředí, navrhly ekologické organizace ministrovi životního prostředí Chalupovi. Odmítají totiž, aby bylo posouzení pouze formální a s předem jasným závěrem. V souladu se zákonem proto žádají porovnání různých variant koncepce. Chtějí, aby se jedním z klíčových ukazatelů pro hodnocení koncepce stalo snižování emisí skleníkových plynů. V rozporu se zákonem se posouzení také vyhýbá přeshraničním dopadům, jako je znečištění ovzduší či rizika jaderné havárie.

Ministr Kuba: závěry XVII. sjezdu KSČ splníme!

Obyvatelé řady obcí mohou zanedlouho ztratit perspektivu svého rozvoje. Martin Kuba chce totiž najít místa pro další jaderné elektrárny. Na jednání vlády požadoval schválit zadání pro „Vyhledávací studii lokalit pro další rozvoj jaderných elektráren po roce 2040“ a dokončit ji příští rok. Vláda návrh nepřijala, ale ještě se k němu slovy premiéra vrátí.

O nás

Temelín.cz přináší nezávislé informace o jaderné energetice u nás i ve světě, jaké v běžných médiích nezískáte. Fakta o dnešních i plánovaných reaktorech, těžbě uranu a jaderných odpadech i o naší domnělé závislosti na elektřině z atomu a možnostech řešení.

Hnutí Duha logo Calla logo