Jádro nebo uhlí. A kam se ztratily OZE?

Pokud se nám nebude dařit stavět nové jaderné bloky, vrátíme se ke kutání a pálení uhlí. Tak se dá interpretovat stanovisko pana Mládka, když zachování limitů těžby podmiňuje úspěšným plněním státní energetické koncepce.

Ministr Mládek, který se v rozhovoru pro E15 označil za "nejvstřícnějšího k představám horníků" je po půl roce a několika více či méně povedených studiích nucen přiznat, že svoji vstřícnost k těžařům nemůže opřít o žádná relevantní data.

Snad již poslední  studie k problematice těžebních limitů z dílny MPO jasně říká, že je dostatečné "posunutí" limitů pouze na Bílině. Oproti dřívějším alarmistickým zprávám o nutnosti okamžitého rozhodnutí studie připouští až 10-leté odložení rozhodnutí o limitech na ČSA. Prolomení prý bude nutné pouze tehdy, když stát nebude plnit ASEK: "Teoreticky lze rozhodnutí s určitými náklady v řádu maximálně jednotek mld. Kč odložit až do doby předpokládaného ukončení těžby po roce 2025, kdy začnou na lokalitě rekultivační práce a kdy už by měla být v běhu výstavba obou nových jaderných zdrojů, realizovány významné úspory a zvýšení energetické účinnosti a realizována větší část rozvoje chytrých sítí a decentralizovaných zdrojů (str.3).  MPO též konečně přiznává, že CZT postavené na uhlí není žádná nedotknutelná modla, ale že během pár let začne mít smysl nahrazovat uhlí jinými technologiemi: "S očekávaným vývojem úspor a snížením objemu dodávek a nárůstu nákladů na snižování emisí a poplatků za jejich produkci dojde v horizontu 15 až 20 let k nárůstu CZT, u kterých bude záměna efektivní. Zásadní je tedy pro zabránění nárůstu cen tepla udržet dostupnost uhlí pro teplárny nejméně po dobu těchto 20 let". (str.76).

V rozhovoru též říká: "Máme akční plán pro rozvoj jaderné energetiky, a když se uskuteční, nebude zapotřebí bourat Horní Jiřetín. Ale co když nám to někdo překazí?" Ale copak otázka stojí jádro nebo uhlí? Vždyť MPO zpracovalo i tzv. zelený scénář ASEK, bez nových jaderných bloků. Podle MPO prý v tomto scénáři hrozí deficit výroby elektřiny. "Zapomněli" v něm totiž uvažovat intenzivnější rozvoj obnovitelných zdrojů, kterým lze tento deficit (13 TWh) poměrně snadno pokrýt.

A v případě úspěšného vývoje energetické unie lze počítat s importem elektřiny ze zemí s výhodnějšími přírodními podmínkami pro výroby z obnovitelných zdrojů. No prostě pořád nás straší nedostatkem elektřiny.

MPO by mělo pracovalo na naplnění své koncepce, tedy vytváření podmínek pro rozvoj nejen jádra, ale i chytrých sítí a obnovitelných zdrojů. Místo toho půl roku ztrácelo čas hledáním neexistujících důvodů pro bourání Horního Jiřetína.

Psáno pro blog iDNES