Skandál! Portugalsko získává přes polovinu elektřiny z obnovitelných zdrojů a blackout nikde

Portugalská energetika běžela v prvním čtvrtletí loňského roku až ze dvou třetin z dodávek obnovitelné energie a síť přitom nezaznamenala žádné problémy a výpadky. Portugalská ekonomika se v posledních letech potácela nad hranicí bankrotu. Potíže s hospodářstvím tak odvrátily pozornost od stabilního a dlouhodobého růstu místních obnovitelných zdrojů. Přímořský jihoevropský stát má pochopitelně lepší podmínky pro využití vodních a větrných zdrojů než Česká republika, přesto však stojí za pozornost tamní orientace na obnovitelné zdroje v kombinaci s investicemi do posílení moderní elektrizační soustavy. Tento rok vystoupilo Portugalsko ze záchranného programu EU a tak bude moci zvedající se stát udělat další krok v šetrné energetice.

Spojení šetrné energie a chytré přenosové soustavy přináší výsledky

Během prvních třech měsíců loňského roku dokázaly dodávky z vodních elektráren pokrýt 37 % tamní spotřeby a větrné turbíny pokryly 27 % spotřeby portugalské elektřiny. Bilance za rok 2013 ukazuje, že se celkový podíl obnovitelných zdrojů v zemi vyšplhal na 58 % a narostl tak o 20 % proti roku 2012. Využití fosilních zdrojů pokleslo na třetinový podíl dodávek elektřiny a země tak v roce 2013 značně ušetřila za nákup a import fosilních zdrojů. Dobré výsledky má zelená energetika i v letošním roce, podíl obnovitelných zdrojů v dubnu opět překročil 70% podíl na celkové spotřebě elektřiny.

Vedle růstu obnovitelných zdrojů se Portugalsko dlouhodobě soustředí na posilování své přenosové soustavy. První kroky k posílení elektrizační soustavy začal stát podnikat v roce 2000, kdy se sítě dostaly pod veřejné vlastnictví a do posilování distribučních soustav investuje i nadále. Přebytky z obnovitelných zdrojů se akumulují pomocí vodních zdrojů tak, aby byly využitelné v době, kdy méně fouká vítr nebo svítí slunce. K řízení sítě využívá Portugalská národní přenosová společnost (REN) moderní počítačové programy schopné předpovídat počasí a dopředu spočítat možný výkon větrných zdrojů. Pro lepší řízení soustavy byl také zdvojnásoben počet jejích dispečerů.

Portugalské pobídky pro výrobce i spotřebitele

Vláda také rozběhla podpůrné programy pro malé střešní fotovoltaické elektrárny a portugalská distribuce elektřiny se blíží konceptu chytrých sítí s obousměrným provozem: spotřebitel nejen odebírá elektřinu, ale je sám také dodavatelem.

Pro rozběh investic do obnovitelných zdrojů využila vláda systému aukcí pro větrné a vodní zdroje. Vítězné společnosti nabídly cenu za větrnou energii na úrovni ceny elektřiny z plynu, výměnou za to získaly garanci návratnosti vložených investic. Všechny tyto kroky byly motivovány právě cílem snížit závislost ekonomiky na dovozu fosilních paliv.

Růst šetrné energetiky se však i v Portugalsku projevil zvýšením ceny elektřiny pro spotřebitele. Na druhou stranu podle statistik Eurostat platí portugalští spotřebitelé až o třetinu nižší cenu za přenos elektřiny než spotřebitelé v Česku – a to i přes podstatně vyšší zastoupení větrné energetiky. Portugalská vláda navíc spočítala, že posílením šetrných zdrojů a omezením spalování fosilních paliv, ušetří ročně zhruba 1,7 miliardy eur, a to zejména ve snížení potřeby zvyšovat import zemního plynu.

Další příklady šetrné energetiky

Portugalsko však není jediným státem, který slaví úspěchy na poli obnovitelných zdrojů. Sousední Španělsko umí pomocí větrných elektráren pokrýt přes pětinu spotřeby elektřiny a celkově se podíl obnovitelných zdrojů v loňském roce pohyboval na 50 % z celkové spotřeby. Další zemí se zajímavým podílem šetrné energetiky je Skotsko – dnes obnovitelné zdroje dodávají 40 % elektřiny a do konce desetiletý by mohly šetrné zdroje vytvořit stoprocentně obnovitelný systém.

U nás se zastavil růst obnovitelných zdrojů i přesto, že například solární panely jsou již tak výhodné, že by o ně byl zájem i bez podpory formou výkupních cen. Česko je tak na rozdíl od sousedního Polska nepodporuje ani malé obnovitelné zdroje - třeba jen formou nefinančních mechanizmů ...

Psáno pro blog na www.aktualne.cz.