ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Bezpečnost atomu

Fukušima: havárie byla způsobena člověkem

Začátkem července zveřejnila nezávislá vyšetřovací komise japonského parlamentu pro havárii v jaderné elektrárně Fukušima Daiiči svoji závěrečnou zprávu, včetně osmdesátistránkového shrnutí v angličtině. Hlavním závěrem  je zjištění, že havárii bylo možno předejít či její dopady výrazně zmírnit, protože šlo v první řadě o selhání lidí a systému.

Komise byla jmenována japonským parlamentem v prosinci 2011 a byla pověřena vyšetřením příčin havárie, prověřením postupu odpovědných osob a institucí a sestavením souboru doporučení. V jejím čele stanul Kiyoshi Kurokawa. Během své práce věnovala 900 hodin rozhovorům s relevantními lidmi, provedla šetření na místě havárie i v dalších jaderných elektrárnách a vyhodnotila dotazníkový průzkum mezi 10 000 evakuovanými a 500 pracovníky elektrárny. Dále zorganizovala tři veřejná slyšení pro evakuované. Jednání komise mohla veřejnost sledovat na internetu.

Zveřejněné shrnutí obsahuje popis vzniku havárie, vyhodnocení reakce rozhodujících osob a průběhu evakuace. Velmi stručně se věnuje dopadům havárie na zdraví obyvatel a životní prostředí (lze předpokládat, že tato témata budou zpracována jinými institucemi, nebyla součástí zadání pro práci komise).

Celkové vyznění uveřejněného shrnutí charakterizuje první ze závěrů nazvaný Katastrofa způsobená člověkem: „Havárie jaderné elektrárny Fukušima Daiiči byla důsledkem nepsané dohody mezi vládou, jaderným dozorem i provozovatelem a jejich nedostatečnou kontrolou. Jmenované zainteresované instituce upřeli obyvatelům právo na život v bezpečí před jadernou havárií. Dospěli jsme k jednoznačnému závěru, že havárie byla způsobena člověkem. Jsme přesvědčeni, že základní příčina havárie je v nastavení organizačních a regulačních systémů, které podporují rozhodování na základě chybných předpokladů, nikoli v kompetencích konkrétních jednotlivců.“

Komise dokládá, že provozovatel i jaderný dozor byli v posledních letech varováni před rizikem výpadku zásobování elektřinou v elektrárně v důsledku tsunami, ale nepřijali žádná opatření. Dále komise poukazuje na všeobecně nízkou připravenost na jadernou havárii, která vedla k chybným krokům zejména při evakuaci.

Pro prevenci opakování podobných havárií navrhuje komise přehled doporučení, mezi kterými nechybí ustanovení nového jaderného dozoru pod parlamentní kontrolou, změna legislativy či nezávislý monitoring provozovatelů jaderných elektráren.

Shrnutí závěrečné zprávy najdete na:
http://naiic.go.jp/wp-content/uploads/2012/07/NAIIC_report_lo_res.pdf

*****

(c) Karel Polanecký, Temelín.cz // foto: Wikimedia Commons


Vytisknout  

Související články

O nás

Temelín.cz přináší nezávislé informace o jaderné energetice u nás i ve světě, jaké v běžných médiích nezískáte. Fakta o dnešních i plánovaných reaktorech, těžbě uranu a jaderných odpadech i o naší domnělé závislosti na elektřině z atomu a možnostech řešení.

Hnutí Duha logo Calla logo

 

Zásady ochrany osobních údajů
Nastavení cookies