Nehoda nové jaderné elektrárny v Bělorusku ukazuje na nízký bezpečnostní standard

Po spuštění prvního reaktoru běloruské jaderné elektrárny Ostrovec na začátku listopadu došlo již ke dvěma nehodám, které si vyžádaly odstavení bloku. V prvním případě šlo o poruchu transformátoru mimo jaderný blok. Druhá nehoda byla patrně vážnější a způsob, jakým o ní byla informována veřejnost vyvolává značnou nedůvěru.

Na přelomu listopadu a prosince zaznamenal operátor litevské přenosové sítě, že běloruský jaderný blok nedodává elektřinu do sítě. Následně běloruská ekologická organizace Ekodom zveřejnila informaci, že během testů záložního chladícího okruhu došlo k chybnému fungování ventilu a následně k pravděpodobnému zborcení tlakové nádoby. Běloruské ministerstvo energetiky se zpožděním několika dnů připustilo, že během testů záložního chlazení došlo k únikům páry a celý systém bude třeba upravit.

Předsedkyně Ekodomu Irina Suchij situaci okomentovala tak, že Bělorusko provozuje jaderný reaktor bez funkčního systému záložního chlazení.

V elektrárně Ostrovec byl spuštěn první ze dvou reaktorů postavených Rosatomem (AES-2006 ve verzi kanceláře v Sankt-Petěrburgu). Bezpečnost elektrárny dlouhodobě zpochybňují pobaltské státy – Ostrovec se nachází v blízkosti hranic Běloruska s Litvou. 

Více informací:

https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1290521/belarus-admits-need-to-correct-operations-at-nuclear-plant-after-reported-incident

https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1288877/belarusian-ngo-reports-incident-at-astravyets-nuclear-plant

****

(c) Karel Polanecký, Temelín.cz // foto: BelaPAN