Jaderná elektrárna Mochovce se spouští s desetiletým zpožděním a dvojnásobným zdražením

Slovenská média na začátku září 2022 informují o zahájení zavážení paliva do třetího bloku jaderné elektrárny Mochovce. Spuštění reaktoru se očekává zhruba za měsíc. Třetí blok v Mochovcích je spouštěn s desetiletým zpožděním - při zahájení prací na dostavbě elektrárny v roce 2008 byl termín dokončení třetího bloku stanoven na rok 2012. Náklady na výstavbu třetího a čtvrtého bloku přesáhnou 6 miliard eur, což znamená více než dvojnásobek odhadu z roku 2008.

Historie nárůstu ceny dostavby Mochovců začíná v době privatizace většinového podílu ve Slovenských elektrárnách, kdy vítězný Enel odhadoval cenu dostavby na 1,8 miliardy eur (dokončení elektrárny bylo podmínkou privatizačního tendru). V roce 2008 při zahájení dostavby byl rozpočet navýšen na 2,8 miliardy eur. Valná hromada Slovenských elektráren pak schválila v roce 2014 zvýšení rozpočtu na 3,8 miliardy eur, prodloužení doby výstavby pak vedlo k navýšení nejdříve na 4,6 miliardy eur, v roce 2018 pak na 5,4 miliardy eur.

Navýšení rozpočtu přibližuje cenu Mochovců vztaženou na jednotku výkonu ( 6 370 eur/kW) k reaktorům třetí generace stavěným ve Finsku a ve Francii. Reaktory v Mochovcích jsou přitom o generaci starší, nejsou například chráněny betonovou ochrannou obálkou.

Více informací:
https://www.teraz.sk/ekonomika/sulik-druhostupnove-povolenie-na-moc/659318-clanok.html

*****

(c) Karel Polanecký, Temelin.cz // Foto: Wikimedia Commons