Jádro - kdo bude ručit?

Ekologické organizace Jihočeské matky, Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí a Calla dnes u příležitosti druhého výročí havárie v jaderné elektrárně Fukušima vyzvali předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danu Drábovou, aby se zasadila o nezbytné změny v odpovědnosti za jadernou škodu. ČEZ má atomovým zákonem1) omezené ručení jen do výše 8 miliard korun, pojistit se pak musí na pouhé 2 miliardy korun. Oproti tomu škody po těžké havárii atomových reaktorů mohou dosáhnout astronomických částek.

Po Fukušimě jsou škody odhadovány na 4,3 bilionu korun, po Černobylu 4,6 bilionu korun, francouzský státní institut pro jadernou bezpečnost IRSN odhadl možnou škodu po havárii v jedné z tamních elektráren na 10,9 bilionu korun.

České omezení již několik let neodpovídá ani požadavkům mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána. Doplňkový protokol Vídeňské úmluvy o občanskoprávní odpovědnosti žádá minimální výši odpovědnosti za škody 300 milionů SDR (Special Drawing Rights). To je dle kurzu v přepočtu o jednu či několik miliard navíc, než stanovuje český atomový zákon.

Ekologická sdružení vyzvala předsedkyni Danu Drábovou, aby se zasadila o:
-    zrušení omezené odpovědnosti za jadernou škodu - provozovatelé by měli ručit za všechny škody, které způsobí;
-    zajištění odpovídajícího krytí vůči možné jaderné škodě včetně výrazně vyššího limitu pojištění;
-    zavedení odpovědnosti i vůči dodavatelům klíčových technologií jaderných elektráren, kteří se dnes na náhradě škod nepodílejí;
-    prosazení celoevropského řešení v oblasti odpovědnosti za jadernou škodu zahrnující výše zmíněné principy.

Monika Machová Wittingerová ze sdružení Jihočeské matky k tomu říká: „Státní úřad pro jadernou bezpečnost má nyní jedinečnou příležitost ukázat, zda je skutečně nezávislým úřadem. Pokud v rámci novelizace atomového zákona posvětí omezenou odpovědnost za jadernou škodu, je jasné, že je pouhou prodlouženou rukou společnosti ČEZ.

Edvard Sequens ze sdružení Calla doplnil: „Principem omezené odpovědnosti byl a i po mnoha desetiletích stále je podporován rozvoj jaderné energetiky. Dnes již jde o neodůvodněnou podporu pro jedno z odvětví, žádná jiná oblast průmyslu takové zvýhodnění nemá.“

Více informací:

Výzva předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Daně Drábové

*****

(c) Edvard Sequens, Calla, Monika Machová Wittingerová, Jihočeské matky, Pavel Vlček, OIŽP // obrázek: archiv Calla