ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Ekonomika jádra

Slabiny uchazečů o výstavbu reaktorů v ČR: Westinghouse

Emeritní profesor Stephen Thomas (University of Greenwich, Velká Británie) ve své analýze "Slabiny uchazečů o výstavbu nových reaktorů v ČR" přináší unikátní přehled stavu aktuálně rozestavěných jaderných elektráren po světě se zaměřením na technologie, o kterých se uvažuje pro nový jaderný zdroj v Dukovanech a v Temelíně.  Postupně Vám jednotlivé potenciální dodavatele představíme. Vedle čínské CGN, jihokorejském KEPCO či japonsko-francouzském konsociu Atmea SAS se mezi potenciálními dodavateli nachází také americká firma s japonskými vlastníky Westinghouse.


Historie

Westinghouse je historicky nejvýznamnějším dodavatelem jaderných reaktorů, ale většina jeho projektů byla zahájena v sedmdesátých letech minulého století. První objednávky na moderní typ reaktoru AP1000 přišly v roce 2007, posledním předchozím projektem byl britský reaktor Sizewell B objednaný v roce 1987.

Reaktorovou divizi Westinghouse koupila v roce 1999 za 1,1 miliardy dolarů britská státní společnost BNFL, která ovšem o tři roky později zbankrotovala. Jadernou divizi Westinghouse poté v roce 2006 odkoupil japonský koncern Toshiba (90 % akcií za 5,4 miliardy dolarů). Sídlo jaderné divize Westinghouse se nadále nachází ve Spojených státech, ale již dvacet let nemá americké vlastníky. Po vyhlášení bankrotu v roce 2017 má jaderná divize Westinghouse dvě možnosti budoucího fungování: útlum v oblasti výstavby nových reaktorů nebo odkoupení novým vlastníkem.

Reaktor AP1000 vychází z konstrukce menšího reaktoru Westinghouse AP600, který firma z ekonomických důvodů na trhu nenabízí. Reaktor AP1000 prošel komplexním posouzením amerického jaderného dozoru mezi lety 2002 a 2006. Po dodatečných úpravách získal aktualizovaný certifikát o komplexním posouzení v roce 2011.

V prosinci 2006 Čína objednala dodávku čtyř reaktorů AP1000 ve verzi roku 2006 (před dodatečnými úpravami). Očekávání dovozu většího počtu reaktorů, který měla zprostředkovat čínská společnost SPI, nebylo naplněno. Výstavba čtyř reaktorů byla v roce 2013 zahájena ve Spojených státech, v elektrárnách Vogtle a Summer. V současnosti Westinghouse nemá na svůj reaktor žádnou další objednávku.

Ve Velké Británii předložil Westinghouse koncept reaktoru AP1000 ke komplexnímu posouzení v roce 2007. Proces byl v roce 2011 na tři roky přerušen, neboť nikdo z britských zákazníků neměl o reaktor zájem. V roce 2017 bylo komplexní posouzení dokončeno a Westinghouse předpokládal objednávky na tři reaktory. Finanční kolaps Westinghouse s sebou ovšem nese riziko, že investoři od záměru objednat reaktory AP1000 ustoupí. Mimo to se Westinghouse účastnil tendru pro nové reaktory do jaderné elektrárny Temelín. Jak již bylo uvedeno, výběrové řízení bylo zrušeno. Žádné další objednávky se pro reaktor nerýsují.

 

Dosavadní zkušenosti

Výstavba čtyř reaktorů AP1000 v Číně byla zahájena v letech 2009 a 2010 s plánovaným spuštěním mezi lety 2013 a 2015. Stavbu zbrzdily technické problémy, především s kvalitou hlavních chladicích čerpadel reaktorů. Čerpadla byla dodána do Číny poprvé v roce 2011, ale kvůli závadám klíčových částí musela být odeslána k úpravám zpět do Spojených států. Předepsanými zkouškami prošla čerpadla až na konci roku 2015. Spuštění reaktorů je očekáváno v roce 2017, případně o rok později. Čínská státní společnost SNPTC, která na stavbách zastupuje zájem investora, deklaruje, že výstavba všech reaktorů je v natolik pokročilé fázi, že jejich dokončení nezávisí na ekonomickém přežití Westinghouse. Oficiální vyjádření o překročení plánovaného rozpočtu nejsou k dispozici, neoficiální odhady hovoří o částce 1,5 miliard dolarů na jeden reaktor [Nuclear Intelligence Weekly ‘China: Soothing Nerves After Westinghouse Bankruptcy’, 31. března 2017, strana 5-6].  Není vyloučeno, že spuštění reaktorů bude opět odloženo, podle zpráv z března 2017 se na stavbě elektrárny Sanmen vyskytly další blíže nespecifikované technické problémy. Případná další výstavba reaktoru AP1000 (nebo jeho upravené čínské verze CAP1400) přichází v Číně v úvahu až po získání provozních zkušeností.

V případě projektů AP1000 v amerických státech Georgia a Jižní Karolína se první problémy objevily krátce po zahájení výstavby. V roce 2015 podali investoři projektů stížnost na Westinghouse a jeho dodavatele kvůli nedodržení termínů a plánovaného rozpočtu. V říjnu 2015 se Westinghouse pokusil problémy vyřešit ovládnutím hlavního dodavatele, firmy Stone & Webster, a uzavřením nových smluv na dokončení elektráren za pevnou částku [Nuclear Intelligence Weekly ‘Analysis: Behind the US AP1000 Cost Escalations’, 24. února 2017, strana 3].  O rok později společnost Westinghouse vyhodnotila ztrátu plynoucí z uzavřených smluv na 6,1 miliardy dolarů a vyhlásila bankrot. Významnou překážkou záchrany Westinghouse je riziko, že ztráty plynoucí z uzavřených smluv mohou být ještě vyšší. Zpoždění výstavby je aktuálně odhadováno na čtyři roky a rozpočty byly překročeny zhruba o 40 %.

V červenci 2017 se vlastníci projektu elektrárny Summer rozhodli výstavbu reaktorů zastavit a projekt ukončit. Zástupci investorů krátce před rozhodnutím o ukončení výstavby odhadli, že celková cena dvou reaktorů by mohla dosáhnout 25 miliard dolarů, tedy dvojnásobek původního odhadu.  V případě výstavby reaktorů v elektrárně Vogtle se podle informací ze srpna 2017 očekává, že projekt bude dokončen. Roli Westinghouse jako smluvního partnera má převzít společnost Georgia Power. Podle uzavřené dohody má Westinghouse nadále zprostředkovávat služby spojené se zajišťováním dodávek a procesu licencování a poskytnout know-how potřebné k dokončení projektu.

Cestou k záchraně Westinghouse má být prodej většinového podílu kontrolovaného Toshibou jinému vlastníkovi. Nejpravděpodobnějšími potenciálními kupci jsou čínská společnost SPI a korejská KEPCO. O tom, zda nabídka reaktoru AP1000 zůstane na světovém trhu, rozhodnou dva faktory. Úspěšné nalezení kupce pro Westinghouse a jeho ochota nadále dodávat nové reaktory. Není vyloučeno, že nový vlastník firmu zaměří výhradně na provoz, údržbu a vyřazování stávajících reaktorů.

Tabulka - Dosavadní zkušenosti s výstavbou reaktoru AP1000

Název bloku

Začátek výstavby

Původní/aktuální termín dokončení

Původní/aktuální odhad nákladů (miliardy USD)

Sanmen 1

2009

2013/2017-18

+1.5

Sanmen 2

2009

2014/2018

+1.5

Haiyang 1

2009

2014/2017-18

+1.5

Haiyang 2

2010

2015/2018

+1.5

Summer 2

2013

2016/zrušeno

5.2/7-12,5

Summer 3

2013

2018/zrušeno

5.2/7-12,5

Vogtle 3

2013

2016/2022

6.65/9,2

Vogtle 4

2013

2016/2023

6.65/9,2

Zdroj: Prof. Stephen Thomas

 

Vládní podpora

Vládní podporu komplikuje skutečnost, že Westinghouse je vlastněn japonskou společností, ale sídlí ve Spojených státech. Ze strany americké vlády nelze očekávat podporu exportu reaktorů AP1000. Japonská vláda vyjádřila ochotu k podpoře vývozu jaderných technologií [Nuclear Intelligence Weekly ‘Export Financing Focused in UK’, 27. ledna 2017, strana 5], například reaktoru ABWR konsorcia Hitachi-GE do Velké Británie. Není ovšem pravděpodobné, že by Westinghouse nadále vlastnili Japonci. Případná vládní podpora bude záviset na tom, kdo bude novým vlastníkem.

 

Stáhněte si kompletní studii "Slabiny uchazečů o výstavbu nových reaktorů v ČR" v pdf.

*****

(c) Stephen Thomas, Slabiny uchazečů o výstavbu nových reaktorů v ČR, září 2017, přeložil Karel Polanecký //  Foto: Wikimedia Commons a PRNewswire


Vytisknout  

Související články

O nás

Temelín.cz přináší nezávislé informace o jaderné energetice u nás i ve světě, jaké v běžných médiích nezískáte. Fakta o dnešních i plánovaných reaktorech, těžbě uranu a jaderných odpadech i o naší domnělé závislosti na elektřině z atomu a možnostech řešení.

Hnutí Duha logo Calla logo

 

Zásady ochrany osobních údajů
Nastavení cookies