ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Energetická politika

Celosvětový útlum jaderné energetiky se prohlubuje

Na začátku července publikovali energetičtí konzultanti Mycle Schneider a Antony Froggatt svoji pravidelnou zprávu o stavu jaderné energetiky ve světě World Nuclear Industry Status Report 2013. V tomto článku přinášíme stručné shrnutí hlavních výsledků. Během příštích týdnů podrobněji seznámíme čtenáře s dalším obsahem práce.

Hlavní fakta o současném stavu jaderné energetiky jsou následující. Ve 31 zemích dnes existuje 427 funkčních reaktorů o celkovém výkonu 364 GW. Tato čísla vycházejí z předpokladu, že reaktory v elektrárnách Fukušima Daiiči a Fukušima Daini jsou definitivně odstaveny. Naopak mezi funkční se počítá všech ostatních 44 japonských reaktorů, z nichž jsou aktuálně v provozu pouze dva. Přestože japonské energetické společnosti podají v blízké době žádost o opětovné uvedení jaderných elektráren do provozu, je pravděpodobné, že podstatná část reaktorů zůstane definitivně odstavena.

Útlum jaderné energetiky ukazují následující data. Stávající počet reaktorů je o 17 nižší než v roce 2002. Nejvyššího instalovaného výkonu dosáhly jaderné elektrárny v roce 2010, tehdejších 375 GW činilo o 11 GW více než je současný stav. Podíl jaderných elektráren na celosvětové výrobě elektřiny poklesl ze svého maxima, což bylo 17 % v roce 1993, na pouhých 10 % v roce 2012.

Maxima své produkce na úrovni 2 660 TWh dosáhly jaderné elektrárny v roce 2006, v roce 2012 došlo k poklesu na 2 346 TWh (snížení o 12 % oproti roku 2006 a o 7 % oproti roku 2011). Zhruba tři čtvrtiny tohoto propadu jsou vyvolány vývojem v Japonsku, ale výroba jaderné elektřiny poklesla i v šestnácti dalších zemích včetně „jaderných premiantů“. Česká republika je oproti tomu jedinou zemí, kde podíl jaderné elektřiny v mixu rostl a v roce 2012 dosáhl historicky nejvyšší hodnoty – 35 %.

Bereme-li v úvahu všechny jaderné elektrárny na světě, činí průměrné stáří reaktorů 28 let, přičemž 44 bloků je v provozu 40 let nebo déle.  Odstaveno až doposud bylo 153 reaktorů při průměrné době provozu 24 let.

Nové reaktory se stavějí ve čtrnácti zemích, oproti loňsku přibyly Spojené arabské emiráty – po 27 letech první země, která zahájila výstavbu své první jaderné elektrárny. V červenci 2013 je 66 reaktorů vykazováno jako rozestavěných, což je o sedm více, než před rokem. Jejich celkový výkon by po dokončení činil 63 GW. Průměrná doba výstavby se na konci roku 2012 pohybovala kolem osmi let.

K přehledu rozestavěných reaktorů je vhodné poznamenat:
•    Devět reaktorů se v přehledu rozestavěných objevuje již více než 20 let.
•    Minimálně 23 rozestavěných reaktorů čelí zpoždění v harmonogramu výstavby, většinou několikaletému. V případě ostatních se ještě nepřiblížil plánovaný termín spuštění, takže soulad výstavby s plánovaným harmonogramem lze obtížně posoudit.
•    Dvě třetiny (44) rozestavěných reaktorů se staví ve třech zemích: Číně, Indii a Rusku.

Kompletní zprávu si můžete stáhnout na: http://www.worldnuclearreport.org .

*****

(c) Karel Polanecký, Temelin.cz // graf: World Nuclear Industry Status Report 2013


Vytisknout  

Související články

O nás

Temelín.cz přináší nezávislé informace o jaderné energetice u nás i ve světě, jaké v běžných médiích nezískáte. Fakta o dnešních i plánovaných reaktorech, těžbě uranu a jaderných odpadech i o naší domnělé závislosti na elektřině z atomu a možnostech řešení.

Hnutí Duha logo Calla logo

 

Zásady ochrany osobních údajů
Nastavení cookies