Fotovoltaika v roce 2022 v Evropě prudce posílila

Fotovoltaika vyrobila v roce 2022 už 203 TWh (7,3 %) elektřiny v EU. Německo je největším výrobcem s 59 TWh (10 % mixu elektřiny), což představuje téměř dvojnásobek výroby elektřiny v EU, více než druhý největší výrobce Španělsko (33 TWh, 12 %). Nizozemsko má nejvyšší procentuální podíl výroby elektřiny ze slunečního záření na svém mixu elektřiny s 14 % (17 TWh), před Řeckem (6,6 TWh, 13 %) a Maďarskem (4,5 TWh, 13 %).

Absolutní nárůst výroby elektřiny ze slunečního záření v roce 2022 o 39 TWh (+24 %) byl téměř dvojnásobný oproti všem dosavadním rokům. To odráželo 25% nárůst kapacity ze 168 GW na 209 GW. Pokud jde o přírůstky solární kapacity v roce 2022, mezi prvních pět zemí se zařadilo Německo (7,9 GW), Španělsko (7,5 GW), Polsko (4,9 GW), Nizozemsko (4 GW) a Francie (2,7 GW). V Česku i přes slibný restart oboru nebude loňský růst vyšší než 0,1 GW.

Bez rekordní výroby solární energie ve výši 203 TWh by EU potřebovala k výrobě této elektřiny dovézt dalších 35 miliard m3 plynu. To odpovídá přibližně 25 % dovozu ruského plynu do EU v roce 2021. Solární energie poskytuje čistou energii, kterou lze rychle postavit a dodávat v místě spotřeby. Spolu s větrnou energií tak bude tvořit páteř energetického systému budoucího elektrického systému, protože do roku 2050 bude zajišťovat téměř 70 % celosvětové spotřeby elektřiny.

Celá zpráva analytické společnosti EMBER je k dispozici zde: https://ember-climate.org/insights/research/european-electricity-review-2023/

****

(c) Edvard Sequens, Temelin.cz / graf: Ember