Globální změna klimatu ohrožuje jaderné, uhelné i plynové elektrárny nedostatkem vody

Výzkumný portál Global Market Intelligence společnosti Standard & Poor‘s se zaměřil na téma hrozícího nedostatku vody pro chlazení klasických elektráren. Článek přinášíme ve zkráceném překladu.

Postupující globální změna klimatu a rostoucí spotřeba vody pro účely různých sektorů staví jaderné elektrárny a zdroje na fosilní paliva, které jsou závislé na chlazení vodou z přírodních zdrojů, před riziko, že v určitých časových úsecích nebudou schopné fungovat na plný výkon nebo budou muset být dočasně odstavovány. Zmíněné časové úseky se patrně budou překrývat s obdobím zvýšené poptávky po elektřině z důvodu potřeby chlazení vnitřních prostor budov.

Nedostatek vody ohrožuje produkci vodních, ale i jaderných a dalších elektráren na celém světě. Ve Spojených státech (s výjimkou Aljašky) se podle analýzy S&P Global Market Intelligence více než polovina jaderných elektráren a zdrojů na fosilní paliva nachází v oblastech, kde budou v případě pokračování současných trendů během deseti let čelit problému s nedostatkem vody. Energetické společnosti se snaží předcházet uvedenému riziku rozvojem větrných a solárních elektráren, které nejsou závislé na dodávkách velkého množství vody. Některé podniky usilují o úpravu hospodaření s vodními zdroji a přizpůsobují mu investiční strategie.

Podle předpovědi institutu WRI (World Resource Institute) již kolem roku 2030 nebudou přírodní zdroje stačit pokrývat spotřebu vody především na západě Spojených států, ale také v některých regionech na severovýchodě nebo na Floridě. WRI odhaduje, že 61,8 % stávajících jaderných, uhelných a plynových  elektráren ve Spojených státech se nachází v oblastech se středně až velmi vysokým rizikem nedostatku vody v roce 2030. Ubývání sněhu v horských oblastech a snížení srážkových úhrnů na západě USA omezuje množství využitelné vody již dnes.

Další aspekt dopadů globální změny klimatu zkoumá tým Northeastern University College of Engineering Sustainability. Jde o nárůst teploty vody odebírané pro účely chlazení tedy problém, který se týká i lokalit, kde nehrozí nedostatek vody. Využití teplejší vody pro chlazení snižuje účinnost elektráren a dále hrozí riziko, že provozovatelé nedodrží limity pro teplotu zpětně vypouštěné vody. Tento případ nastal v jaderné elektrárně Turkey Point během období sucha v roce 2014.

Problém nedostatku vody pro chlazení se ve Spojených státech stává součástí strategií energetických společností, včetně těch nejvýznamnějších, jako jsou Duke Energy nebo NextEra Energy. Základním nástrojem jsou investice do větrných a solárních elektráren, které mají minimální nároky na spotřebu vody.

Originál původního článku najdete na adrese:
https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/climate-change-poses-big-water-risks-for-nuclear-fossil-fueled-plants-60669992

****

(c) Karel Polanecký, Temelín.cz // obrázek: Wikimedia Commons