Jaderná cesta k omezování emisí skleníkových plynů není schůdná

Tom Burke, ředitel konzultační společnosti E3G, reagoval na svém blogu na londýnské zveřejnění ročenky World Nuclear Industry Status Report komentářem, který přinášíme ve zkráceném překladu.

Přesná data, která dlouhodobě přináší World Nuclear Industry Status Report (WNISR), jsou stále důležitějším zdrojem spolehlivých informací. Skutečný svět se liší od mediálních titulků s několikahodinovou životností a uvedený dokument má výrazně lepší vypovídací hodnotu.

Zejména v případě jaderné energetiky může mít ztráta objektivního pohledu, selhání paměti a setrvávání v iluzích katastrofální následky. Iluze o tom, že jaderná energetika zajistí hojnost dostupné a spolehlivé elektřiny, trvá už déle než půl století. Vždy šlo o iluzi drahou, nyní se stává i nebezpečnou. Díky WNISR jsou v posledních dvou dekádách fantazie jaderného průmyslu a politické iluze konfrontovány s jednoznačnými čísly a výsledek stojí za zamyšlení. 

Neschopnost politiků správně vyhodnotit data, která přináší WNISR, vede k vysokým cenám elektřiny pro firmy i zákazníky, plýtvání veřejnými prostředky, inženýrskými kapacitami i surovinovými zdroji. Riziko pokračování dosavadního plýtvání i havárií, jaké známe z Černobylu a Fukušimy, je v současné době převažováno nebezpečnou iluzí globálního významu. Iluzí, že jaderná energetika je nezbytná pro omezení rizik plynoucích z globální změny klimatu.

Globální změna klimatu před nás staví unikátní výzvu: musíme provést přechod k uhlíkově neutrálnímu energetickému systému. Na tuto náročnou změnu máme vymezený konkrétní čas. Nezvládneme-li ji do poloviny století, tak zvolený postup selhal. WNISR názorně ukazuje, proč jaderná energetika nemůže k řešení problému globální změny klimatu významně přispět. Samotná náhrada reaktorů, jimž skončí životnost do roku 2050 by vyžadovala ztrojnásobení současného tempa výstavby. Náhrada fosilních paliv novými jadernými elektrárnami by byla mnohem větší akcí, než byl projekt Manhattan nebo přistání na Měsíci.

V reálném světě ovšem nelze počítat s neomezenými finančními (ani ostatními) zdroji pro omezení globální změny klimatu. Zároveň máme málo času. Abychom s klimatickou politikou uspěli, musíme zvolit maximálně efektivní omezení emisí za každou utracenou korunu.

Celý text v originále najdete na adrese: http://tomburke.co.uk/2020/01/08/remarks-by-tom-burke-at-the-launch-of-the-world-nuclear-industry-report-2019-chatham-house/

*****

(c) Karel Polanecký, Temelín.cz // foto: Wikimedia Commons