Jaderná energetika na pomalém ústupu

Jaderná energetika nadále stagnuje a pouze urychlení čínského jaderného programu zachrání toto odvětví před globální spirálou smrti. Zkušenosti jaderného průmyslu v loňském roce byly stejné jako v posledních téměř třiceti letech: malý počet spuštěných reaktorů a podobně malý počet jejich uzavření. Mezitím dochází k prudkému růstu obnovitelných zdrojů energie, protože státy se snaží posílit energetickou bezpečnost.

V roce 2022 bylo celosvětově spuštěno sedm reaktorů a pět jich bylo trvale uzavřeno, což představuje čistý přírůstek kapacity výroby elektřiny pouhých 4,2 gigawattů. Z flotily převážně nových reaktorů před 30 lety je nyní flotila převážně stárnoucích reaktorů. V důsledku stárnutí Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) předpokládá v dalších letech uzavírání 10 reaktorů (asi 10 GW) ročně v důsledku stárnutí. V uplynulém desetiletí, od roku 2013 do roku 2022, byla ročně zahájena stavba v průměru 6,5 reaktoru. To je recept na pomalý úpadek. V posledních dvou letech bylo sice zahájeno dvacet staveb, což naznačuje jen možnost dalšího období stagnace.

Čínský jaderný program

Mírný růst jaderné energetiky je ale také možný a to v případě, že bude urychlen čínský jaderný program. Zpráva o stavu světového jaderného průmyslu z roku 2022 uvádí, že v letech 2002-2021 bylo v Číně spuštěno 50 reaktorů a žádný nebyl uzavřen, zatímco ve zbytku světa došlo k čistému úbytku 57 reaktorů. Čínský jaderný program je skromný - v letech 2002-2021 se v průměru spouštělo 2,5 reaktoru ročně. Tempo se však zvýšilo a v posledních dvou letech bylo zahájeno 11 staveb. Čínský jaderný program za posledních 15 let dvakrát nabral na tempu a pak ztratil dech, takže teprve čas ukáže, zda nejnovější zrychlení přetrvá.

Čína však také ukázala světu, jak se může jaderný průmysl rozvíjet: s nedostatečnými standardy jaderné bezpečnosti, nedostatečnou regulací, represí médií, stíháním whistleblowerů, nejhoršími pojistnými opatřeními a odpovědností za jadernou škodu na světě a bující korupcí.

Ohromující neúspěchy na Západě

Rozvoj jaderné energetiky v Číně kontrastuje s ohromujícím neúspěchem projektů výstavby reaktorů v USA, Velké Británii a Francii. V USA je jediným projektem výstavby reaktoru projekt Vogtle v Georgii, který má dva reaktory AP1000. Nejnovější odhad nákladů ve výši 34 miliard USD je více než dvojnásobný oproti odhadům 14-15,5 miliardy USD v době zahájení výstavby. Náklady se stále zvyšují a projekt přežívá jen díky mnohamiliardové pomoci daňových poplatníků. Projekt V. C. Summer v Jižní Karolíně, který také počítal se dvěma reaktory AP1000, byl po vynaložení přibližně 9 miliard USD v roce 2017 zrušen.

Současný odhad nákladů na dva reaktory EPR ve výstavbě v Hinkley Point - jediném projektu výstavby reaktorů ve Velké Británii - činí 32,7 miliardy liber. Současný odhad nákladů je tedy více než osmkrát vyšší než původní odhad 2 miliard liber na jeden reaktor na konci roku 2000.

Jediným současným projektem výstavby reaktorů ve Francii je jediný reaktor EPR ve Flamanville. Současný odhad nákladů ve výši 19,1 miliardy eur je téměř šestkrát vyšší než původní odhad 3,3 miliardy eur. Společnost EDF a další společnosti uvádějí nižší čísla - ta však obvykle nezahrnují finanční náklady.

"Turbo" růst obnovitelných zdrojů energie

Stagnace jaderné energetiky ostře kontrastuje s růstem obnovitelných zdrojů. Jejich rozvoj o 320 GW byl v loňském roce 76krát větší než růst jaderné energie (4,2 GW). Stejný vzorec byl patrný i v roce 2021: jaderná kapacita klesla o 0,4 GW, zatímco růst výkonu obnovitelných zdrojů činil 314 GW, z toho 257 GW  obnovitelných zdrojů mimo vodní elektrárny.

Podle zprávy Mezinárodní energetické agentury (IEA) Electricity Market Report 2023 se v roce 2022 obnovitelné zdroje včetně vodních elektráren podílely na celosvětové výrobě elektřiny 29,1 %, což je více než trojnásobek podílu jaderné energie, který činil 9,4 %. Jaderné zdroje byly předstiženy obnovitelnými zdroji i  bez vodních elektráren a poprvé po desetiletích klesly pod 10 procent.

Růst obnovitelných zdrojů energie je výrazný protože země se snaží posílit energetickou bezpečnost, uvedla IEA v prosinci při zveřejnění své zprávy Renewables 2022.

Obnovitelné zdroje brzy předstihnou uhlí a plyn

IEA předpokládá, že v roce 2025 bude elektřina z obnovitelných zdrojů představovat 34,6 % celkové světové výroby a obnovitelné zdroje předstihnou uhlí a plyn. V roce 2027 vzroste podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na 38 % na globální výrobě, přičemž podíl všech ostatních zdrojů: uhlí, plynu, jádra a ropy bude klesat. Podíl větrné a fotovoltaické energie by se mohl více než zdvojnásobit a v roce 2027 bude tvořit téměř 20 procent celosvětové výroby elektřiny.

Výkonný ředitel IEA Fatih Birol v prosinci 2022 uvedl: "Obnovitelné zdroje energie se rychle rozvíjely již dříve, ale globální energetická krize je nastartovala do nové mimořádné fáze ještě rychlejšího růstu, protože státy se snaží využít jejich výhod pro energetickou bezpečnost.“

"Je to jasný příklad toho, že současná energetická krize může být historickým zlomem směrem k čistšímu a bezpečnějšímu energetickému systému. Pokračující akcelerace obnovitelných zdrojů energie má zásadní význam pro udržení otevřených dveří k omezení globálního oteplování na 1,5 °C."

Podíl jaderné energie na celosvětové výrobě elektřiny již klesl o 46 % z vrcholných 17,5 % v roce 1996 na současných 9,4 %. A i v tom nejoptimističtějším scénář pro jaderný průmysl bude jeho podíl na celosvětové výrobě elektřiny nadále klesat.

Dr Jim Green, The Ecologist, kráceno

Originální text:
https://theecologist.org/2023/mar/01/nuclear-flatlining

****

(c) Edvard Sequens, Temelin.cz / Foto: Wikimedia Commons