Nový krásný jaderný svět podroben zkoušce – NEC 2023

Nuclear Energy Conference 2023 jasně ukazuje, že ani "nové" zmenšené jaderné reaktory nemohou nijak přispět k řešení změny klimatu; záznamy a prezentace z konference jsou nyní online ve třech jazycích včetně češtiny.

"Na konferenci NEC 2023 odborníci analyzovali nejnovější prohlášení jaderného průmyslu z různých úhlů pohledu. Koneckonců průmysl slibuje, že přispěje ke změně klimatu pomocí takzvaných SMR, malých modulárních reaktorů. Není překvapením, že analýza dochází k následujícím závěrům: rychlá technická realizace SMR je nemožná a nezbytné licencování těchto slibovaných "nových" malých jaderných elektráren je zjevně na hony vzdálené. Jejich finanční životaschopnost je pochopitelně zcela nezajištěná. Navíc se ukázalo, že přívlastek "nové" je velmi zkreslující, protože žádný z více než 100 reaktorových konceptů, na nichž se od poloviny minulého století v různých výzkumných a zkušebních ústavech provádí výzkum, není nový," uvádějí Gabriele Schweiger a Herbert Stoiber z hornorakouského sdružení atomstopp_atomkraftfrei leben! Spolky Anti Atom Komitee a Matky proti jadernému nebezpečí z Freistadtu podpořily sdružení atomstopp v úspěšné organizaci konference NEC 2023, jejiž konání umožnila spolková země Horní Rakousko.

"Proč a především jakými sofistikovanými metodami pracuje jaderná lobby, aby ve vnímání veřejnosti ukotvila narativ o jaderné energii jako záchraně klimatu - i o tom zazněly na NEC 2023 poučné referáty a působivé prezentace," pokračovali Schweiger a Stoiber.

"Přehledný seznam jsme umístili na webové stránky www.nec2023.eu, kde jsou k dispozici všechny prezentace z konference - videa ve všech třech konferenčních jazycích německy, anglicky a česky. Z celého přehledu je jasné, že jaderný průmysl nemůže nijak přispět k prevenci přehřívání Země. Naopak: vzhledem k tomu, že změny klimatu musíme dosáhnout ještě v tomto desetiletí, ukazuje se veškerý výzkum jaderné energetiky jako neodpustitelné plýtvání časem a penězi," uzavírají Schweiger a Stoiber.

Kontakty:
Gabriele Schweiger, +43 680/33 33 625
Herbert Stoiber, +43 681/10 42 92 51 

****

(c) Tisková zpráva spolku atomstopp_oberoesterreich