ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Energetická politika

Obnovitelné zdroje jsou celosvětově na vzestupu, jádro zaostává

Letošní vydání publikace World Nuclear Industry Status Report přináší vedle obvyklých statistik z oblasti jaderné energetiky také zajímavé srovnání s rozvojem obnovitelných zdrojů. Porovnání předkládáme i čtenářům serveru Temelin.cz.

Objem celosvětových investic do obnovitelných zdrojů se v roce 2011 vyšplhal na 260 miliard dolarů, což znamená 5% nárůst oproti předchozímu roku a pětinásobek ve srovnání s rokem 2004. Celkové investice v odvětví za období 2004 až 2011 odhaduje agentura Bloomberg na více než bilion dolarů. Globální investice do výstavby jaderných elektráren za stejné období činily přibližně 120 miliard dolarů. Zatímco vzestup či pokles investic do jaderných zdrojů výrazně závisí na vývoji čínského jaderného programu (v Číně se nachází 40 % rozestavěných reaktorů), investice do obnovitelných zdrojů jsou po světě rozloženy rovnoměrněji – podíl největšího investora, kterým jsou Spojené státy, nepřesahuje 20 %.

Za posledních deset let se celosvětově zvýšil instalovaný výkon větrných elektráren o 221 GW, solárních elektráren o 66 GW a jaderných o 6 GW. Větrná i jaderná energie zažívají největší rozmach v Číně. Za posledních pět let se zde instalovaný výkon větrných elektráren zvýšil padesátkrát na 63 GW, kapacita čínských jaderných elektráren roste pomaleji – v současnosti dosahuje 12 GW. V Evropské unii bylo za posledních deset let instalováno 142 GW obnovitelných zdrojů, v případě jaderných elektráren instalovaný výkon o 14 GW poklesl.

Obnovitelné zdroje začínají dohánět jaderné elektrárny i ve výrobě elektřiny. Roční výroba větrných elektráren za posledních deset let celosvětově vzrostla o 330 TWh, což je čtyřnásobek nárůstu produkce jaderných reaktorů. V Německu vyrobily obnovitelné zdroje v roce 2011 o 20 TWh více elektřiny než jaderné elektrárny a staly se po hnědouhelných elektrárnách druhým nejvýznamnějším zdrojem elektřiny. Čína vyráběla před pěti lety desetkrát více elektřiny z jádra než z větrných elektráren, v roce 2011 se rozdíl snížil na 30 %.

Vzestup obnovitelných zdrojů doposud do značné míry závisel na podpůrných mechanismech, které měly vyvážit výraznou státní podporu, které se dostalo fosilním a jaderným zdrojům ve dvacátém století. Budoucnost obnovitelných zdrojů bude ovšem záviset na jejich schopnosti prosadit se na trhu. Současné vyhlídky jsou poměrně optimistické – cena obnovitelných zdrojů totiž díky technologickému vývoji a hromadné výrobě trvale klesá. Ve Spojených státech vychází cena elektřina z nových větrných elektráren na 48 – 95 dolarů za MWh, což je méně než v případě nových jaderných reaktorů, které dokáží vyrábět za cenu 77 – 114 dolarů za MWh (očištěno od vlivu dotací, jejichž příjemci jsou v USA obnovitelné i jaderné zdroje). Cena elektřiny z velkých fotovoltaických elektráren je ve Spojených státech pořád ještě vyšší (101 – 149 dolarů za MWh), ale stále klesá. Podobně cena elektřiny ze stavěného reaktoru ve francouzském Flamanville je odhadována na 70 – 90 eur za MWh, což je hodnota, které mohou pozemské větrné elektrárny ve většině evropských zemí snadno konkurovat.   

Více informací v publikaci World Nuclear Industry Status Report 2012.

*****

(c) Karel Polanecký, Temelín.cz // foto: Wikimedia Commons


Vytisknout  

Související články

O nás

Temelín.cz přináší nezávislé informace o jaderné energetice u nás i ve světě, jaké v běžných médiích nezískáte. Fakta o dnešních i plánovaných reaktorech, těžbě uranu a jaderných odpadech i o naší domnělé závislosti na elektřině z atomu a možnostech řešení.

Hnutí Duha logo Calla logo

 

Zásady ochrany osobních údajů
Nastavení cookies