Tři důvody, proč Němci chtějí obnovitelné zdroje „za každou cenu"

Německo prohání svou rozvodnou sítí 20 % energie z obnovitelných zdrojů, ale novinové zprávy ostře varují, že tato nová větrná a solární energie stojí „miliardy".  Ohromná popularita spojená s tím, jak houževnatě se země zaměřuje na proměnu energetiky (energiewende) je přitom často opomíjena (nebo přímo uložena k ledu).

Jak může být údajně drahé úsilí o čisté dodávky energie tak populární?

1. Je to o nákladech, ne o ceně
Většina novinových článků se zaměřuje na cenu elektřiny v Německu, které má jednu z nejvyšších cenových sazeb za kilowatthodinu na světě. Ale neberou na vědomí, že průměrný německý účet za elektřinu - kolem 100 amerických dolarů měsíčně - je stejný jako pro většinu Američanů. Němci dokáží mnohem efektivněji využívat energii než většina ostatních, a proto si mohou dovolit vyšší sazby bez vyšších účtů.

2. Je to o vizi
Německo nemá jen přírůstkový přístup k výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů, ale 84 % obyvatel také podporuje cíl vyrábět 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů „jak nejrychleji je to možné." Několik amerických států má vize výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů (např. 33 % do roku 2020, 25 % do roku 2025), kterými se snaží přiblížit německému přístupu, ale brzdí je představa, že i přes obrovské úspory pro společnost v rámci přínosů v oblasti zdraví a životního prostředí, by výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů neměla stát víc než dnešní účet za konvenční a špinavou elektřinu. Němci si zvolili dlouhodobý přístup (k zabezpečení dodávek energie, ke kolísání cen, atd.).

3. Je to o vlastnictví
Podpora pro německou výpravu za obnovitelnou energií je také o příležitosti vlastnit část energetického systému. Miliony Němců si budují pro svůj odchod do penze finanční rezervu tím, že jako jednotlivci anebo kolektivně vlastní podíl na větrných a solárních elektrárnách, které dodávají čistou energii jejich komunitám. Téměř polovina z 63 tisíc megawattů větrné a solární energie v zemi je ve vlastnictví místních lidí a těmto vlastníkům záleží jak na stálosti dodávek elektřiny z obnovitelných zdrojů, tak na jejich ceně. Nejenže tito němečtí energetičtí vlastníci snížují vlastní náklady za čistou energii, ale navíc se každý americký dolar odkloněný od vzdálené nadnárodní energetické korporace znásobí v jejich místní ekonomice.

Nejen, že místní vlastnictví převrátilo pojem „náklady za energii” naruby, neboť se ze spotřebitelů stávají výrobci, ale také otřáslo s konceptem společenské odpovědnosti. Tři čtvrtiny Němců chtějí zaměřit pozornost na „decentralizované obnovitelné zdroje energie spravované občany".

Tunelové vidění soustředící se jen na náklady, které tolik převládá v tisku, odráží perspektivu stávajících dodavatelů energií, jejichž podíl na trhu klesá s tím, jak si jejich bývalí zákazníci vyrábějí vlastní energii. Tento příběh se odehrává v USA, kde se debaty o nových elektrárnách úzce zaměřují na cenu za kilowatthodinu spíše než na to, jak jednotlivec nebo společenství mohou získat více z jejich energetického dolaru.

Mohlo by se zdát, že Německo chce obnovitelné zdroje „za každou cenu", ale jen tehdy, pokud jsme rezignovali na to být pouhými spotřebiteli energie. Jejich a naše energetická transformace je příležitost vyskytující se jednou za život, kdy můžeme vzít odpovědnost za naši energetickou budoucnost do vlastních rukou. A to je k nezaplacení.

Více informací: http://www.renewableenergyworld.com/rea/blog/post/2013/10/3-reasons-germans-are-going-renewable-at-all-costs

*****

(c) Olga Kališová dle článku Johna Farrella, Temelín.cz / graf:  John Farrell, ILSR