ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Energetická politika

Vláda schválila Politiku ochrany klimatu

Česká republika bude směřovat ke snížení emisí skleníkových plynů o 80 % do roku 2050 (oproti roku 1990), příští vláda připraví antifosilní zákon, dojde k zavírání zastaralých uhelných elektráren a rozvoji obnovitelných zdrojů. To jsou stěžejní úkoly státu k naplnění Politiky ochrany klimatu v ČR, kterou dnes schválila vláda.

Klimatická koalice ekologických a rozvojových organizací vítá přijetí politiky a připomíná, že závislost na fosilních palivech je také hlavní systémovou příčinou smogu. Koalice upozorňuje, že provádění politiky by zbytečně prodražila výstavba nových jaderných reaktorů (nemluvě o dalších negativních dopadech jaderné energie). Think-tank IDEA při Národohospodářském ústavu Akademie věd ČR přitom nedávno propočítal, že cesta ke snížení emisí orientovaná na energetické úspory a ukládání energie by byla levnější než cesta zahrnující nové reaktory.

Klimatická koalice upozorňuje, že schválená Politika nereflektuje globální pařížskou dohodu, která byla přijata na konci roku 2015, tedy během zpracovávání české Politiky ochrany klimatu. Pařížská úmluva znamená, že svět se musí zbavovat fosilních paliv rychleji a více. Při nejbližší aktualizaci Politiky, jež se předpokládá každých pět let, tedy musejí být její hlavní cíle - a zejména konkrétní opatření - upraveny tak, aby bylo k roku 2050 dosaženo 95% snížení emisí skleníkových plynů.

Politika ochrany klimatu také zanedbává globální spoluodpovědnost ČR za dopady změny klimatu. Odpovídající podíl naší země na pomoc chudým zemím se zvládáním povodní, sucha, hurikánů či slabých úrod a nemocí je deset miliard korun ročně. Politika navrhuje dávat jen 1,8 miliardy a dosáhnout této částky až od roku 2030, to vše navíc jen nezávazně.

Ministerstvo životního prostředí, které Politiku ochrany klimatu ČR předložilo, si již dříve nechalo přepočítat, jaké dopady by menší (o 62 %) i větší (o 83 %) snížení emisí mělo na českou energetiku a ekonomiku.
-    Větší snížení emisí by znamenalo celkově nižší náklady na energetiku, neboť vyšší investice do čistých domácích zdrojů by byly víc než kompenzovány úsporami za dovoz paliv a nižšími škodami na zdraví a životním prostředí.
-    Větší snížení emisí by znamenalo růst počtu zaměstnanců v energetice o 9 000 lidí v roce 2050 (nižší snížení naopak pokles o 5 000 osob).
-    Větší snížení emisí víc sníží energetickou náročnost ekonomiky a také víc posílí energetickou bezpečnost.

Vybraná opatření dnes schválené Politiky ochrany klimatu v ČR, která (pokud budou realizována) přinesou snížení emisí skleníkových plynů:
-    Příprava antifosilního zákona - příští vláda
-    Podpora využívání obnovitelných zdrojů elektřiny a tepla - není stanoven přesný termín
-    Příprava legislativy omezující nízkoúčinné uhelné elektrárny - do konce roku 2017 (schválení by pak bylo reálné v roce 2018)
-    Příprava zdanění fosilních paliv v malých zdrojích (které neplatí emisní povolenky) - do konce roku 2018
-    Zákaz prodeje uhelných kotlů - od roku 2025
-    Při přípravě nových tarifů cen elektřiny se zaměřit na jejich motivační efekt pro úspory ve spotřebě a odběru elektřiny - v následujících letech
-    Podpora energetických úspor - aktuálně a do budoucna
-    Podpora elektromobility a dalších “neropných” pohonů (například formou nižší silniční daně, podpory z fondů EU) - aktuálně a do budoucna
-    Zvýšit mýtné pro kamiony a rozšířit systém mýtného na všechny silnice a tím podporovat přesun nákladní dopravy na vlaky - různé termíny několika opatření od konce roku 2017 do roku 2020
-    Podpora ekologického zemědělství a podpůrný program pro konvenční zemědělce, který je povede k šetrnému hospodaření s ohledem na minimální eroze půdy - do konce roku 2017 (běh od 2018)

*****
(C) Společná tisková zpráva organizací Calla, Care, Centrum pro dopravu a energetiku, Glopolis, Greenpeace, Hnutí DUHA, Klimatická koalice a Veronica // Foto: archiv Calla


Vytisknout  

Související články

O nás

Temelín.cz přináší nezávislé informace o jaderné energetice u nás i ve světě, jaké v běžných médiích nezískáte. Fakta o dnešních i plánovaných reaktorech, těžbě uranu a jaderných odpadech i o naší domnělé závislosti na elektřině z atomu a možnostech řešení.

Hnutí Duha logo Calla logo

 

Zásady ochrany osobních údajů
Nastavení cookies