ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Energetická politika

Výzva Evropské komisi k návratu k rozhodování o jaderné energetice a taxonomii na základě důkazů

Výzva Evropské komisi k návratu k rozhodování o jaderné energetice a taxonomii na základě důkazů

Rakouský ekologický institut představil své Kritické přezkoumání Posouzení Nařízení EU o taxonomii z dílny Společného výzkumného centra EU (JRC), jež je prvním komplexním přezkoumáním zprávy zadané Evropskou komisí. Vedoucí autorka Gabriele Mraz shrnuje své posouzení zprávy JRC: „Apelujeme na Evropsku komisi, pracovní skupinu k článku 31 Euratom a výbor SCHEER, jež mají za úkol posouzení zprávy JRC metodou založenou na důkazech. Posouzení z dílny JRC neposkytuje dostatečný základ pro rozhodování. Naše Kritické přezkoumání upozorňuje na důsledky využívání jaderné energetiky, jež zpráva ignoruje a jež by měly být vzaty do úvahy. Je nepřijatelné jednoduše vynechat fakta o jaderné energetice, jež nejsou v souladu s požadovaným narativem.“

K faktům, jež by se měla vzít do úvahy, patří následující:

  • JRC bagatelizuje vážné havárie s katastrofálními a dlouhodobými následky: riziko chronických onemocnění v důsledku vážných havárii, riziko ztráty zemědělské půdy v důsledků těžkého znečištění a katastrofální sociální a ekonomické dopady na obyvatele nucené žít na znečištěných územích. JRC do svého porovnání úmrtnosti nezahrnula žádnou z velkých havárií – Černobyl ani Fukušimu.
  • Po desítkách let výzkumu stále neexistuje žádné konečné řešení likvidace jaderného odpadu. Švédské řešení s měděnými kontejnery, jež Finsko rovněž zamýšlí použít v plánovaném úložišti Onkalo, dosud nebylo schváleno, protože se zdá, že měď v předpokládaných podmínkách v podzemí koroduje. V současné době neexistuje žádné řešení bezpečné likvidace statisíců tun vysokoaktivního jaderného odpadu a vyhořelého paliva.
  • JRC se nezabývá problémy šíření jaderného materiálu, a zcela opomíjí riziko, že další země mohou získávat jaderné zbraně prostřednictvím civilních jaderných programů.
  • JRC se zřejmě domnívá, že jadernou bezpečnost lze zajistit pouhou regulací a že dosažitelné možnosti bezpečnostních vylepšení zjištěné při zátěžových zkouškách v EU byly realizovány. Tvrzení, že nové reaktory generace III+ zaručí bezpečnost, je rovněž chybné; jediný takový reaktor (EPR) je v současnosti v provozu v čínském Tchaj-šanu. Ve skutečnosti budou nadále v provozu stávající reaktory, a to i po skončení jejich plánované životnosti. Jejich konstrukce je zastaralá a hrozí u nich zvýšené riziko spojené se stárnutím komponent.
  • Jaderná energetika významně poškozuje lidské zdraví, dokonce i při nízkých dávkách z běžného provozu jaderných elektráren a jaderných pracovišť.

Zpráva JRC systematicky bagatelizuje rizika a nebezpečí, jimiž se jaderná energetika vyznačuje, a opomíjí řadu potenciálně nebezpečných oblastí. Zbytkové riziko vážné havárie, jež v kterékoli elektrárně kdykoli hrozí, zpráva ignoruje, přestože lidstvo již následky takových událostí zažilo více než jednou. Nejde přitom jen o závažné opomenutí – JRC jednoznačně nesplnila stanovený úkol.

Patricia Lorenz, spoluautorka přezkoumání Rakouského ekologického institutu, říká: „Volby taxonomie coby nástroje k přípravě na udržitelnou budoucnost ze strany Evropské komise si velmi ceníme. Proces byl dobře zahájen a měl by si zachovat důvěru, kterou si doposud získal. Jsme si vědomi boje jaderné energetiky o přežití a toho, že určité členské země tlačí na Evropskou komisi, aby vyvrátila první posouzení z dílny Technické expertní skupiny (TEG) a zahrnula do taxonomie jádro. Tento přístup je však zákeřný: jedná se o pokus protlačit jadernou energetiku zadními vrátky na základě posouzení JRC, jehož autoři se skrývají v anonymitě, a zapojením dvou přezkumných výborů, jež nejsou transparentní a nemají povinnost projednat, a dokonce ani zveřejnit své stanovisko. Žádáme o zcela transparentní a veřejnou diskusi a projednání týkající se všech relevantních dokumentů a legislativního návrhu Evropské komise připravovaného na září.“

Zpráva Kritické přezkoumání Posouzení Nařízení EU o taxonomii z dílny Společného výzkumného centra EU je ke stažení zde (v anglickém jazyce).

*****

(c) Přeložil Petr Kurfürst, Temelín.cz //   Obrázek: Rakouský ekologický institut


Vytisknout  

Související články

O nás

Temelín.cz přináší nezávislé informace o jaderné energetice u nás i ve světě, jaké v běžných médiích nezískáte. Fakta o dnešních i plánovaných reaktorech, těžbě uranu a jaderných odpadech i o naší domnělé závislosti na elektřině z atomu a možnostech řešení.

Hnutí Duha logo Calla logo

 

Zásady ochrany osobních údajů
Nastavení cookies