Zpráva o stavu jaderného průmyslu ve světě: podíl jaderných elektráren na výrobě elektřiny klesá

Autorský tým ročenky World Nuclear Industry Status Report zveřejnil 5. října 2022 aktuální verzi své zprávy. Základní informace přinášíme v českém překladu (doplněno k 27. 1. 2023):

V polovině roku 2022 (k 1. červenci) bylo celkem v provozu 411 jaderných reaktorů ve 33 zemích. O 27 méně než v roce 2002, kdy počet provozovaných reaktorů dosáhl historického maxima. Instalovaný výkon provozovaných reaktorů 369 GW vyrovnal historické maximum z poloviny roku 2021. Podíl jaderných elektráren na globální hrubé výrobě elektřiny klesl na 9,8 %, především v důsledku dlouhodobého růstu obnovitelných zdrojů (solární a větrné elektrárny již v roce 2021 pokryly 10,2 % globální hrubé výroby elektřiny).

Nově spuštěné, odstavené a rozestavěné bloky

Během roku 2021 bylo spuštěno šest nových reaktorů (o deset méně oproti předpokladům ze začátku roku), dalších pět pak v prvním pololetí roku 2022. V roce 2021 definitivně ukončilo provoz osm reaktorů, u dalších dvou dlouhodobě odstavených bylo oznámeno, že již nebudou uvedeny do provozu. Za uplynulé dvě dekády (v období 2002 až 2021) bylo spuštěno 98 reaktorů (z toho 50 v Číně) a uzavřeno 105 bloků. Vzhledem k využívání reaktorů s vyšším výkonem přibylo za stejné období 22 GW instalovaného výkonu jaderných elektráren (nové bloky mají výkon 88 GW, odstavené 66 GW). Průměrný věk provozovaných reaktorů aktuálně činí 31 let, zhruba pětina provozovaných zdrojů již přesáhla 41 let.

V roce 2021 byla zahájena výstavba deseti nových reaktorů, z toho šesti v Číně. Zbývající bloky (dva v Indii, po jednom v Turecku a v Rusku) začala stavět společnost Rosatom. Celkem je ve výstavbě 53 jaderných reaktorů. Pro srovnání počet rozestavěných reaktorů dosáhl v uplynulé dekádě maxima v roce 2013, kdy se stavělo 68 bloků, historické maximum bylo zaznamenáno v roce 1979 s 234 reaktory.

Významná část rozestavěných reaktorů, celkem 21, se nachází v Číně. Čínské firmy se ovšem soustředí na domácí trh, v zahraničí aktuálně žádný blok nestaví. Dodávkám reaktorů mimo území domovské země dominuje ruský Rosatom, který jich staví dvacet, z toho jen tři v Rusku. Kromě Rosatomu staví v zahraničí již pouze francouzská společnost EDF (britský projekt Hinkley Point) a korejská KHNP (elektrárna Barakah ve Spojených arabských emirátech).

Základní trendy

Na konci roku 2021 provozovalo jaderné elektrárny 33 zemí, z nichž pět (Rumunsko, Čína, Írán, Spojené arabské emiráty a Bělorusko) spustilo první reaktor v průběhu posledních třiceti let. Tři státy (Itálie, Litva a Kazachstán) již svůj jaderný program ukončily. V patnácti zemích z uvedených 33 probíhá výstavba nových reaktorů, naopak osm států má schválenou koncepci odchodu od jaderné energetiky nebo moratorium na výstavbu nových bloků.

V roce 2021 vyrobily jaderné elektrárny 2 653 terawatthodin elektřiny, což znamená nárůst o 3,6 % oproti pandemickému roku 2020, ale úroveň produkce z roku 2019 nebyla překonána. Čína ve druhém roce po sobě vykázala vyšší výrobu jaderných elektráren než Francie a zařadila se na druhé místo za Spojené státy. Tři státy s největší výrobou elektřiny z jaderných elektráren (USA, Čína a Francie) pokryly 57 % globální produkce v roce 2021, na další dvě země v pořadí (Jižni Korea a Rusko) připadá 14 %.

Speciální situace přetrvává v Japonsku, kde bylo po havárii v jaderné elektrárně Fukušima odstaveno 33 funkčních reaktorů. Aktuálně má povolení k provozu deset bloků, v červenci 2022 jich bylo v provozu sedm.

Co dále najdete ve World Nuclear Industry Status Report 2022

Vedle tradičních kapitol o stavu jaderné energetiky v jednotlivých zemích, o postupu prací po havárii ve Fukušimě nebo vývoji v oblasti likvidace reaktorů po ukončení životnosti, byla tentokrát zařazena speciální kapitola o situaci jaderných elektráren ve válečných konfliktech. 


Celá zpráva je ke stažení na:
https://www.worldnuclearreport.org/World-Nuclear-Industry-Status-Report-2022-870.html

*****

(c) Karel Polanecký, Temelin.cz