Těžba uranu

Bude se v Bystřici nad Pernštejnem vyrábět jaderné palivo?

Když na podzim v roce 2012 seznamovali představitelé Ústavu jaderných paliv (ÚJP) Praha a.s. bystřické zastupitele se svým záměrem vybudovat v Bystřici nad Pernštejnem nový závod, nabyla většina lidí dojem, že jde o výrobu radiofarmak jako v jeho domovském závodě v Praze-Zbraslavi. Mnozí až do nedávna netušili, že závod má sloužit především na výrobu jaderného paliva pro jadernou energetiku a slévání ochuzeného uranu též pro vojenský průmysl.

Tento fakt zřejmě způsobil, že na prosincovém zasedání v roce 2013 zastupitelé jednohlasně schválili záměr ÚJP, aniž by důkladněji prostudovali 13 stránkový dokument společnosti  ÚJP Invest s.r.o. (založená podle obchodního rejstříku 9. 11. 2012, základní kapitál 200 000 CZK, jednatel Ing. Otakar Bárta, CSc.) s názvem ‘Příprava investičního záměru: výstavba závodu pro zpracování kovového ochuzeného uranu a výrobu jaderného paliva v lokalitě Bystřice nad Pernštejnem’, který jim na zasedání poskytl starosta Karel Pačiska.

Situace se změnila, když si zástupci veřejnosti vyžádali podklady k posouzení. Patrně i díky dopisu Ing. Víta Novotného zastupitelé celou věc přehodnotili a rozhodli se na letošním březnovém zasedání smlouvu o smlouvě budoucí mezi městem a ÚJP Invest s.r.o., vztahující se na pozemky v bystřické průmyslové zóně, neschválit.

V článku v týdeníku 5plus2 z 23. 5. 2014Příchod UJP? Rozhodnou volby se dozvídáme od pana Bárty, že ÚJP má dokumentaci hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA) pro závod v Bystřici v ‘podstatě hotovou’. Nabízí se otázka, proč si firma s procesem EIA tak pospíšila, když od oficiálního seznámení záměru zastupitelům uběhlo pouhých pět měsíců? Jde o přístup k pozemkům v průmyslové zóně v Bystřici ještě před komunálními volbami?  Při pohledu do obchodního rejstříku se ÚJP Invest s.r.o. se svým základním kapitálem 200 tisíc korun jeví jako zprostředkovatel či developer. Nabízí se tedy otázka, kdo je pravým investorem? Webstránky ruské státní firmy TVEL, stejně jako výroční zpráva UJP Praha a.s. z roku 2012 strana 2, poskytují nápovědu. A sice, že ÚJP Praha, a.s. je od dubna 2012 subdodavatelem (společně s ÚJV Řež) pro českou firmu ALVEL, a.s., kterou založily firmy ALTA.cz a TVEL.ru. TVEL je výrobcem a dodavatelem jaderného paliva do ruských jaderných reaktorů.

Starosta a jaderná lobby spolupracují intenzivně, jak je zjevné z debaty ‘Uran – příležitost nebo ohrožení?’ s předsedkyní SÚJB Danou Drábovou, která se konala 14. května v Muzeu v Bystřici nad Pernštejnem a na níž se zastavili i ředitel odštěpného závodu Diamo GEAM Dolní Rožínka Pavel Koscielniak nebo ministr průmyslu a obchodu ve vládě Miloše Zemana v letech 1998-2002 Miroslav Grégr. Je to patrné též z květnového vydání bystřického zpravodaje, kde redakce otiskla článek, ve kterém Danu Drábovou označuje jako nositelku ‘světla vědění’, zatímco všichni ostatní, kteří v debatě projevili své nesouhlasné stanovisko k výstavbě ÚJP závodu, reprezentují 'tmu strachu' a představují ty 'méně informované’ a ‘méně poučené’.

Věta ‘Ten uranový důl je stejný důl jako každý jiný’, kterou pronesla Dana Drábová v oné debatě, může připadat informovaná asi jen fanatickým podporovatelům jádra. Na otázku: "Jaké konkrétní požadavky podle atomového zákona nebo podle vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost musela ta průmyslová zóna určená pro UJP splnovat?" nedokázala odpovědět, protože prý atomový zákon ‘v hlavě nenosí’ a SÚJB prý není informován o tom, že by firma ÚJP Praha a.s. žádala o licenci pro výrobu jaderných paliv. Působila ale až příliš sebejistě, když tvrdila, že plánované zařízení nemusí splňovat nějaké přísné požadavky dle atomového zákona. Jenže v letáku, který dostali obyvatelé města do schránek v reakci na aktivity spolku Bystřičáci, říká jednatel ÚJP Otakar Bárta, že v uplynulých dvou letech hodnotili řadu průmyslových zón a brownfieldů v České republice a po vyřazení všech, které by neodpovídaly požadavkům atomového zákona nebo zákona na ochranu přírody a krajiny, jim zbyla právě Bytřice nad Pernštejnem.

Starosta Pačiska odpovídal vyhýbavě nebo vůbec na dotazy za jakým účelem, s jakou kapacitou, pro jakého klienta, pro které reaktory má sloužit závod na výrobu jaderného paliva a kolik místních zaměstná. Prohlašoval od začátku projekt ÚJP za ‚mrtvý’, čemuž ne všichni z přítomných byli ochotni věřit.

Předseda představenstva ÚJP Praha a.s. Ing. Karel Kloc, CSc. početné dotazy týkající se záměru firmy také zodpovědět nemohl, seděl v obecenstvu, aby se až ke konci debaty představil a sklidil tak pobavený údiv. Přítomné ujistil, že kdykoli ochotně poskytne informace na toto téma. Zato místní občané a podnikatelé se aktivně zapojili do debaty. Vystoupil například podnikatel Martin Broich (ředitel firmy Wera Werk s.r.o., která v Bystřické průmyslové zóně zaměstnává asi 550 lidí) se sdělením, že podobný závod, jaký plánuje ÚJP v Bystřici, ukončil provoz v Německu v roce 1988 (v roce 2004 řešila společnost BAUER Umweltgruppe radioaktivní kontaminaci půdy a podzemních vod v Hanau (http://www.bauerenvironment.com/export/sites/www.bauerumweltgruppe.com/pdf/realestate/hanau_engl.pdf). Dále také prohlásil, že pokud ÚJP chce závod stavět, jeho firma bude do budoucna investovat jinde.  Bývalý starosta Josef Novotný  upozorňoval na chybějící zápisy z prosincového a březnového zasedání zastupitelů na webu města (http://www.bystricenp.cz), mimochodem chybí dodnes. Již zmiňovaná aktivita spolku Bystřičáci zvažuje referendum, pokud budou snahy vybudovat jaderný závod ve městě pokračovat.

Další informace:

www.bystricebezradiace.cz

*****

(c) Olga Kališová, Temelín.cz / fotografie: Olga Kališová


Vytisknout  

Související články

O nás

Temelín.cz přináší nezávislé informace o jaderné energetice u nás i ve světě, jaké v běžných médiích nezískáte. Fakta o dnešních i plánovaných reaktorech, těžbě uranu a jaderných odpadech i o naší domnělé závislosti na elektřině z atomu a možnostech řešení.

Hnutí Duha logo Calla logo