Minulé události

19. 9. 2013 - Radioaktivní odpad na Tišnovsku?

Občanské sdružení Calla ve spolupráci se Základní organizací Strany zelených v Tišnově připravily přednášku a beseduRadioaktivní odpad na Tišnovsku? Ve čtvrtek 19. září od 17:00 hodin v sále Muzea města Tišnova

19. 6. 2013 - Konference "Na cestě k energetické soběstačnosti obcí a regionů""

Klimatická koalice ve spolupráci s Rakouským velvyslanectvím v Praze, Heinrich-Böll-Stiftung Praha, sdružením Calla a AF-CITYPLAN s.r.o./Ligou ekologických alternativ uspořádali konferenci "Na cestě k energetické soběstačnosti obcí a regionů" 19. června 2013, 10:00-16:00, Rakouské kulturní fórum v Praze

4. 6. 2013 - Debata o hlubinném úložišti v Brně

Víte, pod kterou Kraví horou by se mohlo vybudovat hlubinné úložiště radioaktivního odpadu? úterý 4. června 2013 od 18 hodin v konferenčním sále Nadace Partnerství, Údolní 33, Brno - www.nadacepartnerstvi.cz

21. 11. 2012 - Seminář "Česko bez uhlí a atomu"

Seminář uspořádaný sdružením Calla ve spolupráci se Zeleným kruhem se uskutečnil v Českých Budějovicích 21. listopadu 2012. Vystoupili na něm Ing. Edvard Sequens, energetický konzultant občanského sdružení Calla a Ing. Martin Sedlák, absolvent energetického inženýrství na VUT v Brně, ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost. Jak vypadá dnešní česká energetika a jakou cenu platíme za závislost na fosilních palivech a atomu? Jak se mění energetický svět okolo nás?  A kam budeme směřovat? Potřebujeme další reaktory v Temelíně nebo máme i jiné cesty? Vystačíme si  jen s obnovitelnými zdroji?

21. 3. 2012 - Beseda "Fukušima - rok poté"

"Fukušima - rok poté", to je název přednášky s besedou s Janem Beránkem z Greenpeace International, která se konala ve středu 21. března od 16:30 v Domě knihy Kanzelsberger v Českých Budějovicích, Kanovnická ulice č. 3. Autor dvakrát s týmem mezinárodní organizace navštívil oblast okolo Fukušimy, měřil zamoření, hovořil s řadou evakuovaných i těch, co musejí žít v radioaktivitou postižených místech. Plakátek ke stažení.  

1. 3. 2012 - Konference "Zátěžové testy jaderných elektráren – prověrka bezpečnosti nebo propaganda?"

Mezinárodní konference připravená Jihočeskými matkami a sdružením Calla se konala ve čtvrtek 1. března 2012 v kruhovém sále zastupitelstva Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. V reakci na havárii v jaderné elektrárně Fukušima vyzvala Evropská komise členské země EU k provedení zátěžových testů provozovaných reaktorů. Ty jsou zaměřeny na prokázání bezpečnosti elektráren odolat extrémním nadprojektovým seismickým, záplavovým, povětrnostním a dalším jevům. I Česko již zprávy s výsledky testů odeslalo do Bruselu k dalšímu hodnocení.  Jakých výsledků v nich dosáhly elektrárny Dukovany a Temelín?  Poslední slovo v celém procesu budou mít politici – budou však mít dostatek relevantních informací k tomu, aby došli k logickým závěrům?

14. 2. 2012 - Diskuse "Výběr lokality pro hlubinné úložiště za účasti veřejnosti"

14. února 2012 se v Aule Vysoké školy polytechnické v Jihlavě konala diskuse pořádaná Správou úložišť radioaktivních odpadů na téma "Výběr lokality pro hlubinné úložiště za účasti veřejnosti". Vystoupila D. Drábová (SÚJB),  P. Eybert (senátor), J. Běhounek (hejtman Kraje Vysočina), Z. Vajdová (socioložka), J. Prachař (SÚRAO), J. Slovák (SÚRAO), Z. Jirsa (starosta Dolní Cerekve), Z. Černý (starosta Nadějkova), E. Sequens (Calla) a další. Moderoval M. Veselovský. Prezentace "Výběr hlubinného úložiště v České republice z pohledu nevládních organizací" od Edvarda Sequense ze sdružení Calla.  

13. 12. 2011 - Česká fotovoltaická konference

Czech RE Agency, o. p. s. uspořádala dne 13. prosince 2011 6. Českou fotovoltaickou konferenci. Akci hostila Stavební fakulta VUT Brno.

8. 12. 2011 - Energetická politika ČR a Německa

Heinrich Böll Stiftung, Calla a Hnutí Duha zorganizovaly 8. prosince 2011 expertní diskusi s názvem „Energetická politika ČR a Německa". Přítomných 30 zástupců byznysu, konzultačních společností, z politiky a nevládních organizací mělo příležitost diskutovat a kriticky reflektovat návrh Státní energetické koncepce České republiky a také výhledy vývoje německé energetiky.

13. 10. 2011 - Zelená nebo atomová energetika: komu patří budoucnost energetiky?

Takzvaná renesance jaderné energetiky se ve skutečnosti nikdy nekonala v Evropě a ani ve světě, shodla se většina energetických expertů na mezinárodní konferenci "Zelená energetika a jaderné elektrárny - Komu patří budoucnost?", kterou 13. října uspořádaly Heinrich-Böll-Stiftung, Sdružení Calla, Hnutí Duha a Zelená akademie v Praze.

O nás

Temelín.cz přináší nezávislé informace o jaderné energetice u nás i ve světě, jaké v běžných médiích nezískáte. Fakta o dnešních i plánovaných reaktorech, těžbě uranu a jaderných odpadech i o naší domnělé závislosti na elektřině z atomu a možnostech řešení.

Hnutí Duha logo Calla logo

 

Zásady ochrany osobních údajů
Nastavení cookies