Minulé události

1. 3. 2012 - Konference "Zátěžové testy jaderných elektráren – prověrka bezpečnosti nebo propaganda?"

Mezinárodní konference připravená Jihočeskými matkami a sdružením Calla se konala ve čtvrtek 1. března 2012 v kruhovém sále zastupitelstva Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.

V reakci na havárii v jaderné elektrárně Fukušima vyzvala Evropská komise členské země EU k provedení zátěžových testů provozovaných reaktorů. Ty jsou zaměřeny na prokázání bezpečnosti elektráren odolat extrémním nadprojektovým seismickým, záplavovým, povětrnostním a dalším jevům. I Česko již zprávy s výsledky testů odeslalo do Bruselu k dalšímu hodnocení.  Jakých výsledků v nich dosáhly elektrárny Dukovany a Temelín?  Poslední slovo v celém procesu budou mít politici – budou však mít dostatek relevantních informací k tomu, aby došli k logickým závěrům?

14. 2. 2012 - Diskuse "Výběr lokality pro hlubinné úložiště za účasti veřejnosti"

14. února 2012 se v Aule Vysoké školy polytechnické v Jihlavě konala diskuse pořádaná Správou úložišť radioaktivních odpadů na téma "Výběr lokality pro hlubinné úložiště za účasti veřejnosti". Vystoupila D. Drábová (SÚJB),  P. Eybert (senátor), J. Běhounek (hejtman Kraje Vysočina), Z. Vajdová (socioložka), J. Prachař (SÚRAO), J. Slovák (SÚRAO), Z. Jirsa (starosta Dolní Cerekve), Z. Černý (starosta Nadějkova), E. Sequens (Calla) a další. Moderoval M. Veselovský.

Prezentace "Výběr hlubinného úložiště v České republice z pohledu nevládních organizací" od Edvarda Sequense ze sdružení Calla.

 

13. 12. 2011 - Česká fotovoltaická konference

Czech RE Agency, o. p. s. uspořádala dne 13. prosince 2011 6. Českou fotovoltaickou konferenci. Akci hostila Stavební fakulta VUT Brno.

8. 12. 2011 - Energetická politika ČR a Německa

Heinrich Böll Stiftung, Calla a Hnutí Duha zorganizovaly 8. prosince 2011 expertní diskusi s názvem „Energetická politika ČR a Německa". Přítomných 30 zástupců byznysu, konzultačních společností, z politiky a nevládních organizací mělo příležitost diskutovat a kriticky reflektovat návrh Státní energetické koncepce České republiky a také výhledy vývoje německé energetiky.

13. 10. 2011 - Zelená nebo atomová energetika: komu patří budoucnost energetiky?

Takzvaná renesance jaderné energetiky se ve skutečnosti nikdy nekonala v Evropě a ani ve světě, shodla se většina energetických expertů na mezinárodní konferenci "Zelená energetika a jaderné elektrárny - Komu patří budoucnost?", kterou 13. října uspořádaly Heinrich-Böll-Stiftung, Sdružení Calla, Hnutí Duha a Zelená akademie v Praze.

O nás

Temelín.cz přináší nezávislé informace o jaderné energetice u nás i ve světě, jaké v běžných médiích nezískáte. Fakta o dnešních i plánovaných reaktorech, těžbě uranu a jaderných odpadech i o naší domnělé závislosti na elektřině z atomu a možnostech řešení.

Hnutí Duha logo Calla logo