Úkoly pro novou vládu – Velká výzva a odložení Temelína

Hlavní témata vlády v oblasti životního prostředí jsou popsány ve  zprávě Hnutí Duha Na nové ministry čekají žhavé úkoly. Ministr průmyslu a obchodu (MPO) Jan Mládek by se měl hlavně dohodnout s premiérem, koaličními stranami i opozicí na zákoně Velká výzva,který stanoví, jak budeme snižovat závislost naší země na ropě, plynu a uhelných dolech. Ministr životního prostředí (MŽP) Richard Brabec bude muset zejména vylepšit žalostnou úroveň recyklace odpadků, zajistit péči o divokou přírodu v národních parcích a zajistit pokračování Zelené úsporám, která sníží účty rodinám a pomůže vyčistit smog.

Náročné úkoly pro ministra Mládka
Ministr by zejména neměl podlehnout vlivu uhelné lobby i úředníků na MPO, kteří už chystali plány na společný podnik státu s uhelnou společností.  Prolomení limitů je zbytečné. Rozumné a reálně možné zateplení českých domů uspoří více než dvojnásobek energie, kterou by dodávalo rozšíření uhelných dolů prolomením limitů. Dohromady s možnostmi výroby čistého tepla lze ve vytápění domů kompletně nahradit jak uhlí, tak dovážený plyn. Potvrdila to už první Pačesova komise. Zateplování tak ušetří domácnostem, obcím a firmám ročně 39 miliard, zatímco prolomení limitů by nás naopak stálo 11 miliard kvůli škodám na zdraví a životním prostředí, které by zbytečné spálení uhlí způsobilo.

A co Temelín?
Jak upozorňuje Šance pro budovy i mnozí další kritici, návrh státní energetické koncepce nadhodnocuje spotřebu energie v budoucnu a nedostatečně se zabývá úsporami energie a energetickou účinností, jejíž význam celosvětově prudce roste. Proto lze hodnotit kladně nedávné vyjádření pana Mládka odložit dostavbu Temelína o 3-5 let. Podle mého názoru však lze rozhodnutí odložit až o 10 let a mezitím má MPO dost času doplnit státní energetickou koncepci i o nejaderné varianty rozvoje české energetiky. Evropská energetika se prudce mění, ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů klesají a vůbec není jisté, zda bude jaderná energetika do budoucna konkurenceschopná. Problémem jaderných elektráren je vedle ceny i neschopnost pružného vyrovnávání výroby z obnovitelných zdrojů. Za této situace vláda nemá důvod vyhovět požadavku ČEZ na garantovanou výkupní ceny z nových jaderných bloků na desetiletí dopředu.  

Mýtus fiskálního stimulu
Zvláště když existují studie, že argumenty jak rozšíření Temelína zajistí přínosný fiskální stimul a růst ekonomiky jsou mýtus postrádající jakýkoli důvěryhodný základ. Aktuální empirický akademický výzkum ukazuje, že zvýšené vládní výdaje stěží vyprodukují udržitelný růst HDP. Pokud si stát přeje provozovat expanzivní fiskální politiku a podporovat průmyslový růst zvyšováním daní, měl by přebytečné výnosy investoval raději do oblastí s trvalou hodnotou. Takovými jsou například úspory energie a vzdělání a příprava na budoucí povolání, než ztrátové projektu typu Temelín 3 a 4, který by zatížil české daňové poplatníky na celé generace.

Psáno pro Opinionspost.com