Kdo bude ručit?

Evropská komise v polovině prázdnin spustila veřejnou konzultaci k připravovanému celoevropskému řešení pojištění a náhrady škody způsobené havárií jaderných elektráren (odpovědnosti za jaderné škody). Jsou žádány i vaše názory až do 22. října. Právně je tato problematika v Evropě roztříštěná, platí dvě základní mezinárodní úmluvy – Pařížská a Vídeňská i jejich dodatky, ale nejsou v některých státech, včetně České republiky splněny. A žádná nezajišťuje, že by se oběti případné jaderné havárie dočkali spravedlivého odškodnění.

Po Fukušimě jsou škody odhadovány na 4,3 bilionu korun, po Černobylu 4,6 bilionu korun, francouzský státní institut pro jadernou bezpečnost IRSN odhadl možnou škodu po havárii v jedné z tamních elektráren na 10,9 bilionu korun. Nejnovější informace z Japonska říkají, že vláda uvolní na nová opatření proti únikům radioaktivní vody z poškozené jaderné elektrárny Fukušima až 9.7 miliardy Kč.

Oproti tomu ČEZ má atomovým zákonem omezené ručení jen do výše 8 miliard korun, pojistit se pak musí na pouhé 2 miliardy korun. České omezení, které je výsledkem silné pozice společnosti ČEZ ve veřejné správě, již několik let neodpovídá ani požadavkům mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána. Doplňkový protokol Vídeňské úmluvy o občanskoprávní odpovědnosti žádá minimální výši odpovědnosti za škody 300 milionů SDR (Special Drawing Rights). To je dle kurzu v přepočtu o cca dvě miliardy navíc, než stanovuje český atomový zákon.

Je naprosto nezbytné, aby Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost v chystané novele atomového zákona:
-    zrušili omezenou odpovědnosti za jadernou škodu - provozovatelé by měli ručit za všechny škody, které způsobí;
-    zajistili odpovídající krytí vůči možné jaderné škodě včetně výrazně vyššího limitu pojištění;
-    zavedli odpovědnost i vůči dodavatelům klíčových technologií jaderných elektráren, kteří se dnes na náhradě škod nepodílejí;
-    a takto i prosazovali celoevropské řešení v oblasti odpovědnosti za jadernou škodu.

Principem omezené odpovědnosti byl a i po mnoha desetiletích stále je podporován rozvoj jaderné energetiky. Dnes již jde o neodůvodněnou podporu pro jedno z odvětví, žádná jiná oblast průmyslu takové zvýhodnění nemá.