Francie přijímá chytrá opatření pro šetrnou energetiku

Když se řekne Francie a energetika, většina z nás si vybaví jaderné elektrárny. V posledních letech se však začíná pozvolna měnit i energetika v zemi, kde doposud převažovala víra v atom.

Zelené střechy pařížské

V březnu schválila Francie nový zákon, který určuje, že nově postavené komerční objekty by na svých střechách měly mít buď solární panely, nebo zeleň. Střechy pokryté zelení zachytí více vody při silných deštích a zmírní tak nápor na místní kanalizaci. Výhodou je také omezení přehřívání městských betonových ploch v horkém létě. Zelené střechy uspoří peníze majitelům budov ochranou jejich konstrukce. Někteří experti uvádějí, že životnost zelené střechy je dvakrát až třikrát vyšší než u běžné stavby bez „živého koberce.“ Úspory se projeví i ve snížení nákladů na vytápění nebo chlazení budov, a to až o čtvrtinu. Další zelené plochy pomohou vylepšit ovzduší ve městech a přinesou úkryt pro ptactvo, čímž oživí betonové nebo skleněné plochy komerčních areálů.

Motivace pro umístnění fotovoltaiky na střechy je jasná – podpora instalace nových solárních panelů na komerčních budovách. Francie totiž ve využití sluneční energie doposud dost zaostávala. Nová legislativa tak podpoří využití solární energetiky přímo v místě spotřeby a posílí zastoupení lokálních energetických zdrojů. Vlastní produkce solární elektřiny snižuje celkové výdaje za energii a pomáhá sítím ve špičkách, neboť elektřina vzniká přímo v místě spotřeby.

Podobné opatření na ozelenění střech zavedlo již v minulosti například kanadské Toronto. Studie proveditelnosti pro tento případ ukázaly, že město může uspořit stovky milionů dolarů za energie. Přeneseno na úroveň země o velikosti Francie pak může nová legislativa vedle posílení energetické soběstačnosti přinést úsporu v miliardách euro.

Šetrná Eiffelovka

Proměna francouzské energetiky začíná být viditelná díky v loňském roce přijatému zákonu, jehož cílem je do roku 2030 navýšit celkový podíl obnovitelných zdrojů ve výrobě elektřiny na 40 % energetického mixu země a pomoci tak Francii nahradit výkon z části dožívajících jaderných elektráren.

Jedním ze symbolů francouzské obnovitelné evoluce jsou zelená opatření, která proměnila pařížskou dominantu Eiffelovku na šetrný turistický tahák. Například nové zasklení s izolačními skly sníží tepelné zisky v létě o 25 %, v zimě dodávají potřebné teplo tepelná čerpadla, teplou vodu ohřívají také solární kolektory a k osvětlení jsou využity LED diody. To však není všechno: na splachování toalet se využívá dešťová voda a část spotřeby elektřiny dodávají dvě axiální větrné mikroturbíny.

Další zajímavý projekt přímo v ulicích Paříže připravila francouzská společnost NewWind, která navrhla větrné turbíny v podobě stromů. Inovativní větrník „Wind Tree“ je navržen tak, aby vypadal jako strom. Tichý zdroj energie tvoří 72 mikrolistů z velmi lehkého plastu, kmen a větve jsou vyrobeny z oceli. Jeden „Wind Tree“ má mít výkon přes tři kilowatty.

Vedle zajímavých inovativních projektů však míří Francie také k využití stále více cenově dostupnějších obnovitelných zdrojů ve velkém. Například jedna z největší solárních elektráren v Evropě bude stát ve Francii. Fotovoltaickou elektrárnu staví pařížská elektrárenská společnost Neoen, která buduje 300 megawattový solární park u města Cestas. Svou cenou bude fotovoltaický park konkurovat pomyslným novým jaderným elektrárnám. Pro další větší solární projekty pak Francie vydala výzvu pro investory, kteří mohou soutěžit o celkový výkon až 400 megawattů rozdělených do různých kategorií dle umístění a velikosti.

Francie také od loňského roku patří k zemím s nejrychlejším růstem bioplynových stanic v Evropě. Jen do roku 2020 má být vybudováno až stovka nových bioplynek a využití bioodpadu ze zemědělství pro produkci energie by se mělo ztrojnásobit.

Francouzský systém přitom k nastavení podpory přistupuje promyšleným způsobem: motivuje především k výstavbě zařízení využívajících organický odpad ze zemědělství a zaměřuje se také na kuchyňské odpady z restaurací. U Paříže se například staví bioplynka, která bude zpracovávat zbytky z kuchyní restaurací a hotelů včetně michelinskou hvězdou oceněného lahůdkářství.

OUI pro menší zdroje

Motivace Francie k podpoře šetrných technologií má různé důvody. Jedním z nich je fakt, že v příštím desetiletí bude země muset nějak naložit se stárnoucími jadernými reaktory a výstavba prvního moderního reaktoru třetí generace se protahuje. Naopak obnovitelné zdroje jsou stále cenově výhodnějším řešením. Například solární energetika by podle letošní studie německého think-thanku Agora měla v roce 2025 začít konkurovat novým jaderným či uhelným elektrárnám.

Střechy pokryté zelení, dobře nastavená podpora pro využití bioplynu, solární panely, a třeba výhledově mikroturníny, pomohou posílit využití místních zdrojů energie v dosavadním systému velkých jaderných elektráren. Francie tak započala postupnou a pozvolnou proměnu své centrálně řízené energetiky. Velké zdroje v ní budou hrát svou roli nadále, ale nově část z nich nahradí menší zdroje nebo další chytrá opatření na snížení spotřeby.

Psáno pro blog na www.aktualne.cz.