Jak na energetickou soběstačnost?

Nejistá politická situace ve světě by měla zvýšit zájem politiků o posilování energetické soběstačnosti. Řešení však nejsou další reaktory v Temelíně, ale využití stále dostupnějších obnovitelných zdrojů. Jenže kvůli nerozhodnosti vládních představitelů musí zájemci o šetrnou energetiku čekat na lepší politické klima.

Takový stav potvrzuje také nedávno zveřejněná zpráva Mezinárodní energetické agentury (IEA). Rozvoj obnovitelné energetiky ohrožuje právě politická situace: „Obnovitelné zdroje energie jsou nezbytnou součástí světové energetické bezpečnosti. Bohužel ve chvíli, kdy se stávají konečně konkurenceschopné vůči konvenčním energetickým zdrojům, snižuje se kvůli nestabilní politické situaci a zvýšené regulaci jejich poptávka. Děje se tak zejména kvůli obavám ze zvýšených nákladů na jejich instalaci,“ uvedla výkonná ředitelka Mezinárodní energetické agentury Mara von der Hoeven při zveřejnění studie. „Jednotlivé státy se musí naučit rozlišovat mezi minulými a budoucími investicemi do šetrné energetiky, jelikož náklady na instalaci a provoz kolísají v průběhu času. Mnoho z již spuštěných zdrojů již nepotřebuje finanční pobídky, ale stabilní podnikatelské prostředí zaručující návratnost investic, což předpokládá nalezení nového způsobu uspořádání trhu směrem k dlouhodobě funkčnímu světovému energetickému mixu,“ dodala.

V roce 2013 vzrostl podíl obnovitelných zdrojů energie (slunce, voda a vítr) ve světovém energetickém mixu na celkový podíl 22 %, což znamená 5070 TWh vyprodukované elektřiny. Přestože se jedná o úctyhodný výkon, nemusí být vyhlídky pro šetrnou energetiku růžové. Stačí se podívat na aktuální situaci v České republice. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje novelu energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích, které investice do šetrné energetiky de facto znemožní. Jeden z bodů novely se sice tváří příznivě: odstraňuje povinnost licence pro zájemce o malé instalace, například fotovoltaické panely na střeše domu. Jenže ten stejný bod hned zavádí požadavky na důsledné „odstřižení“ od sítě, které zájemce o vlastní výrobu odradí.

Podle studie IEA představuje šetrná energetika až 80 % nově instalovaných zdrojů energie v zemích OECD. Letos se například posunula do čela nových instalací solárních panelů Velká Británie, kde během první poloviny letošního roku přibyl celkově jeden gigawatt fotovoltaických instalací. Na konci června tak bylo v Británii v provozu téměř šest stovek solárních instalací, které mají pomoci naplnit cíli 15 % energie z obnovitelných zdrojů do roku 2020. Ministerstvo energetiky doufá, že do konce desetiletí bude v provozu až 22 gigawattů solárních zdrojů.

Zajímavé je, že Británie nadále motivuje zájemce o obnovitelné zdroje pomocí garantovaných výkupních cen. Ministerstvo energetiky a klimatu dokonce usiluje o zavadění vyšších plateb za elektřinu pro intenzivní průmyslová odvětví. Část těchto plateb by potom šla na financování rozvoje obnovitelných energetických projektů. Stav v Británii můžeme porovnat s Českem: podpora de facto pro většinu typů nových instalací obnovitelných zdrojů skončila se začátkem letošního roku a ministerstvo průmyslu hledá cesty, jak energeticky náročnému průmyslu ulevit…

České příležitosti, které by mohly zvýšit energetickou soběstačnost rodin nebo podniků tak zůstávají ležet ladem. Pro obnovení zájmu o instalace šetrných zdrojů bychom se nemuseli vracet k výkupním cenám, ale stačilo by důsledné odstranění současných administrativních bariér a dalších prvků, které znevýhodňují investice do malých obnovitelných zdrojů – třeba střešních fotovoltaických elektráren. Za zvážení však také stojí zavedení finančního mechanismu podpory na bázi v USA vyzkoušeného net-meteringu. Například letos zveřejněná studie mapující situaci v americkém státě Nevada dokazuje, že střešní solární instalace stabilizují přenosovou síť a přinášejí benefity také domácnostem, které fotovoltaiku nemají, to vše právě díky net-meteringu. Fotovoltaika instalovaná v Nevadě by měla do roku 2016 přinést na úsporách až 36 miliónů dolarů, z čehož budou těžit také domácnosti bez solární instalace.

Vláda sice začátkem roku ve svém programovém prohlášení slíbila, že obnoví podporu pro malé obnovitelné zdroje energie. Jenže práce na novele energetického zákona pod vedením ministra průmyslu Mládka naznačuje, že šlo jen o slib bez ambice jej naplnit. Na chybný přístup k obnovitelným zdrojům však upozorňuje místopředseda vlády Pavel Bělobrádek nebo Ministerstvo zemědělství. Právě díky jejich přístupu nemusí Česku utéct šance na modernizaci energetiky úplně.

Psáno pro blog na www.aktualne.cz.