Ekonomika jádra

Dražší vyřazování jaderných elektráren z provozu v Německu

Potenciální náklady na vyřazování německých jaderných elektráren z provozu by mohly být daleko vyšší, než jak je odhadují provozovatelé elektráren. Zjistila to auditorská firma Warth & Klein Grant, kterou německé Ministerstvo hospodářství pověřilo, aby správně odhadla výši nákladů na vyřazení reaktorů a vypořádání se s jaderným odpadem a vyhořelým jaderným palivem. Vláda chce tímto způsobem zajistit, aby jaderné společnosti měly dostatečnou finanční rezervu na zaplacení a daňový poplatník tak za ně nemusel doplácet.

Jaký smysl má pro britskou vládu obří investice do reaktorů v Hinkley Point?

Paul Dorfman z Energy Institute UCL v časopise The Ecologist rozebírá argumenty britské vlády, kterými je vysvětlována masivní veřejná podpora pro výstavbu nových reaktorů v elektrárně Hinkley Point. Dorfman dochází k závěru, že uváděné důvody při kritickém zhodnocení neobstojí. Z článku přinášíme krátký výtah. 

Dva reaktory ve švédské elektrárně Oskarshamn ukončí provoz

Energetické společnosti E.ON a Fortum potvrdily 14. října svůj záměr ukončit provoz dvou bloků v jaderné elektrárně Oskarshamn před uplynutím jejich plánované životnosti. V praxi to znamená, že blok Oskarshamn 2, který je od května 2013 odstaven kvůli údržbě, už nebude uveden do provozu. První blok bude odstaven a zlikvidován ve chvíli, kdy švédské úřady vydají povolení. Provozovatel očekává, že likvidace začne v roce 2017. Novější třetí blok má být provozován až do roku 2045.

O tlakové nádobě reaktoru Flamanville není rozhodnuto

Francouzský jaderný dozor zveřejnil na začátku října analýzu problému materiálových vad ve dně a víku tlakové nádoby rozestavěného reaktoru EPR ve Flamanville. Problém lokálně zvýšené koncentrace uhlíku, která znamená zhoršení mechanických vlastností oceli a snížení odolnosti proti šíření trhlin, byl blíže specifikován. Části tlakové nádoby, ve kterých kvalita oceli neodpovídá technické specifikaci (koncentrace uhlíku je překročena o 50 %), mají v průměru zhruba jeden metr a zasahují do poloviny tloušťky součástí.

Projektu Hinkley Point bankéři nevěří

Srpnová studie tradiční londýnské banky HSBC v žádném případě neoznačuje výstavbu nových reaktorů v jaderné elektrárně Hinkley Point za smyslupný projekt. Pořízení dvou reaktorů EPR za 25 miliard liber je podle autorů studie stále obtížnější vysvětlit. Doporučení HSBC je poměrně jednoznačné: „Vidíme dostatečně silné důvody pro to, aby britská vláda celý projekt odložila nebo zrušila."

Reaktor ve Flamanville: 10,5 miliardy eur, šest let ve skluzu

Na začátku září zveřejnila společnost elektrárenská společnost EDF nový odhad nákladů na výstavbu reaktoru EPR ve francouzském Flamanville a termínu jeho spuštění. Investiční náklady narostly na 10,5 miliardy eur, což znamená trojnásobný nárůst původního rozpočtu. Do částky přitom nejsou započteny náklady na splácení úroků z úvěrů, odhad vychází z hypotetického předpokladu, že by EDF výstavbu financovala z vlastních prostředků nebo bezúročných půjček.

O nás

Temelín.cz přináší nezávislé informace o jaderné energetice u nás i ve světě, jaké v běžných médiích nezískáte. Fakta o dnešních i plánovaných reaktorech, těžbě uranu a jaderných odpadech i o naší domnělé závislosti na elektřině z atomu a možnostech řešení.

Hnutí Duha logo Calla logo

 

Zásady ochrany osobních údajů
Nastavení cookies