Radioaktivní odpady

Jaderný odpad - nezodpovězené otázky, které nezmizí

Nedávné uzavření pěti jaderných elektráren v USA nutí průmysl čelit velkým otázkám o radioaktivním odpadu, píše Paul Brown z Climate News Network v The Ecologist. Kdo zaplatí narůstající náklady na správu odpadu a bezpečnost úložiště? A kde přesně bude konečné místo jeho odpočinku?

Zpravodaj Jaderný odpad? Děkujeme, nechceme!

Vyšlo první letošní číslo zpravodaje "Jaderný odpad? Děkujeme, nechceme!". Od vydání minulého máme nového ministra průmyslu, ve vedení Správy úložišť vystřídal právníka Prachaře geolog Slovák a vyhledávání úložiště se prakticky nepohnulo z místa. Termín, ke kterému se SÚRAO upíná, tedy výběr dvou finálních lokalit do roku 2018, je nereálný a je stanoven jen rozhodnutím vlády, které se dá změnit.

Britský účet za jaderný odpad vzrostl na 3,78 bilionu korun

Podle aktuálního odhadu britské vládní agentury pro likvidaci jaderných odpadů NDA (Nuclear Decommissioning Authority) bude na vyčištění dosavadních zátěží atomového průmyslu potřeba o 6,6 miliardy liber více oproti posledním předpokladům. Během příštích 120 let bude třeba za likvidaci jaderných odpadů utratit 110 miliard liber (3 784 miliard korun podle současného kurzu). Zhruba 70 % této částky připadá na likvidaci jaderného komplexu Sellafield.

Vítězství původních obyvatel Austrálie, jaderný odpad u nich neskončí

Federální vláda Austrálie upustila od záměru vystavět úložiště jaderného odpadu na území původních obyvatel v Severním teritoriu. Skončila tak tak několikaletá soudní pře, ve které původní obyvatelé žalovali federální vládu a Radu Severního teritoria, že o umístění úložiště rozhodly bez jejich souhlasu. Obě strany se rozhodly nepokračovat v soudním sporu s tím, že projekt úložiště v lokalitě Muckaty bude ukončen.

Úložišti odpadů v Novém Mexiku hrozí další úniky

Část sudů s jaderným odpadem v podzemním úložišti v Novém Mexiku se podobá časovaným bombám, jejichž časovač už odtikává. Zodpovědné federální úřady dospěly k závěru, že ve 368 sudech může dojít ke stejné chemické reakci, která pravděpodobně zapříčinila roztržení jednoho z nich v únoru tohoto roku, kdy se radioaktivní materiály dostaly nejen do prostoru úložiště, ale také do okolí. O zasažení pracovníků úložiště radiací jsme informovali zde.

Původní obyvatelé Austrálie bojují proti jadernému odpadu u soudu

Původním obyvatelům Austrálie, kteří se snaží zabránit výstavbě navrženého úložiště jaderných odpadů v Severním teritoriu, se dostalo na začátku června slyšení u soudu v Melbourne. Tradiční vlastníci pozemků v posledních osmi letech protestují proti tomu, že lokalita Muckaty byla vybrána pro ukládání jaderného odpadu bez řádného veřejného projednání.

O nás

Temelín.cz přináší nezávislé informace o jaderné energetice u nás i ve světě, jaké v běžných médiích nezískáte. Fakta o dnešních i plánovaných reaktorech, těžbě uranu a jaderných odpadech i o naší domnělé závislosti na elektřině z atomu a možnostech řešení.

Hnutí Duha logo Calla logo