Radioaktivní odpady

Zpravodaj Jaderný odpad? Děkujeme, nechceme!

První letošní číslo zpravodaje "Jaderný odpad? Děkujeme, nechceme!" se věnuje zásadním a nijak příznivým změnám, s nimiž přišla Správa úložišť radioaktivních odpadů a zejména ministerstvo průmyslu pod vedením Martina Kuby. Dají se popsat jediným slovem: podraz. Podfuk vůči lidem v obcích, kdy by mohl skončit jaderný odpad a to několikanásobný.

Průzkumné území v Okrouhlé Radouni zrušil soud

Městský soud v Praze se přiklonil na stranu občanského sdružení Za Radouň krásnější (Z.Ra.K.), obce Okrouhlá Radouň a sdružení Calla proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí (MŽP) a zrušil stanovené průzkumné území pro účel zamýšlené výstavby zásobníku plynů v Okrouhlé Radouni na Jindřichohradecku, o které požádala firma GSCeP, a.s.

Vlna nesouhlasu ve francouzských vesnicích

Zatímco v půlkilometrové hloubce pod zemědělskou půdou na severovýchodě Francie zkoumají geologové vlastnosti jílových vrstev z pohledu možnosti jejich využití pro uložení jaderného odpadu, na povrchu se část vesnice Bure postavila proti záměru výstavby úložiště na odpor. Květnový pokus o uspořádání veřejného projednání záměru výstavby byl v důsledku hlasitých protestů odložen.

Německá kocovina po jaderném mejdanu

Minimálně do roku 2080 potrvá, než se Německo vypořádá s likvidací odstavených jaderných elektráren. Přitom poslední německé reaktory ukončí provoz již za deset let. Co do technické náročnosti půjde o jeden z nejobtížnějších úkolů století. Navíc se může v praxi zkomplikovat – co se stane, když energetické společnosti, kterým reaktory patří, zbankrotují před dokončením jejich likvidace?

SÚJB: podceňovaná bezpečnost hlubinného úložiště

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) vnímá práci Správy úložišť radioaktivních odpadů při vývoji hlubinného úložiště jako neuspokojivou a upozorňuje, že nebude moci vydat povolení k umístění hlubinného úložiště v roce 2025. Plyne to z výroční zprávy SÚJB za rok 2012, kterou vzala na vědomí vláda.  Obdobně zástupce SÚJB Peter Lietava na mezinárodním fóru vloni v říjnu varoval, že Správa úložišť nemá stanovena jasná bezpečnostní kritéria, podle kterých by měla již v roce 2018 vybírat dvě finální lokality.

Německá cesta k úložišti jaderného odpadu začíná znovu

Na konci března padlo v Německu rozhodnutí o ustanovení komise, jejímž úkolem bude určit kritéria pro výběr lokality, kde bude vybudováno úložiště jaderného odpadu. Ke vzniku komise přispěly protesty obyvatel v okolí Gorlebenu, kde lokalitu pro úložiště vybrala západoněmecká vláda v roce 1977.

O nás

Temelín.cz přináší nezávislé informace o jaderné energetice u nás i ve světě, jaké v běžných médiích nezískáte. Fakta o dnešních i plánovaných reaktorech, těžbě uranu a jaderných odpadech i o naší domnělé závislosti na elektřině z atomu a možnostech řešení.

Hnutí Duha logo Calla logo